Αριθμός τροπαρίων ανά ωδή -περίπτωση 30ης Νοεμβρίου

pransot

Πράντζος Σωτήρης
#1
Τα τροπάρια που λέμε σε κάθε ωδή του κανόνος είναι 14. Είτε τα συμπληρώνουμε διαδοχικά από τους κανόνες που προβλέπονται, είτε αν υπάρχουν λιγότερα τα επαναλαμβάνουμε. Υπάρχει περίπτωση να πούμε περισσότερα; Την 30 Νοεμβρίου του Αγίου Ανδρέα προβλέπονται τα εξής -τουλάχιστον α' και γ':
Κανόνας Θεοτόκου Ειρμός και 4 τροπάρια=5
Κανόας α' αγίου 4 τροπάρια
Κανόνας β' αγίου 6 τροπάρια
Συνολικά προβλέπονται λοιπόν 15 τροπάρια

Άρα είτε διπλασιάζουμε τον ειρμό του κανόνα της Θεοτόκου ώστε να γίνουν 6+4+6=16 τροπάρια,
είτε κόβουμε ένα θεομητορικό τροπάριο οπότε 4+4+6=14 τροπάρια.
Αν γίνεται το δεύτερο (που θεωρώ λογικότερο και εφάρμοσα) τότε γιατί γράφτηκε έτσι ο κανόνας; Μήπως κάποιος από τους άλλους κανόνες είναι μεταγενέστερος; Τελικά ποια πρακτική είναι καλύτερη;
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#2
Τα τροπάρια που λέμε σε κάθε ωδή του κανόνος είναι 14. Είτε τα συμπληρώνουμε διαδοχικά από τους κανόνες που προβλέπονται, είτε αν υπάρχουν λιγότερα τα επαναλαμβάνουμε. Υπάρχει περίπτωση να πούμε περισσότερα; Την 30 Νοεμβρίου του Αγίου Ανδρέα προβλέπονται τα εξής -τουλάχιστον α' και γ':
Κανόνας Θεοτόκου Ειρμός και 4 τροπάρια=5
Κανόας α' αγίου 4 τροπάρια
Κανόνας β' αγίου 6 τροπάρια
Συνολικά προβλέπονται λοιπόν 15 τροπάρια
Άρα είτε διπλασιάζουμε τον ειρμό του κανόνα της Θεοτόκου ώστε να γίνουν 6+4+6=16 τροπάρια,
είτε κόβουμε ένα θεομητορικό τροπάριο οπότε 4+4+6=14 τροπάρια.
Της Θεοτόκου μετά των Ειρμών εις 6.
Οι δύο του Αγίου άνευ ειρμών εις 8 (4+4)

Κατά το ΤΜΕ ψάλλονται 4 της Θεοτόκου (μετά των ειρμών)
και 4 εκ του α' κανόνος του Αγίου.

Μια πρακτική που εφαρμόσαμε σε πανηγυρίζοντα ναό:
Ο α' κανών του Αγίου μετά των Ειρμών εις 6.
Αν γίνεται το δεύτερο (που θεωρώ λογικότερο και εφάρμοσα) τότε γιατί γράφτηκε έτσι ο κανόνας; Μήπως κάποιος από τους άλλους κανόνες είναι μεταγενέστερος;
Το πιθανότερο.
Στο ΤΕ μνημονεύεται ο α' κανών του Αγίου προς το "Σου η τροπαιούχος"
Τελικά ποια πρακτική είναι καλύτερη;
Ανάλογα τις συνθήκες, τον χρόνο των ακολουθιών κ.α.
Η τάξη των 14 τροπαρίων (μετά στιχολογίας) σε κάθε ωδή είναι η αρχαΐζουσα και προβλεπόμενη από το ΤΑΣ. Το ΤΜΕ προβλέπει χωρίς στιχολογία των ωδών 4 της Θεοτόκου και 4 του εορταζομένου Αγίου. Στην πράξη γίνονται κι άλλες διευθετήσεις, παρά τις τυπικές διατάξεις και συνήθως παραλείπονται δ', ε', f', ζ', η' και η θ' ωδές.
 
Top