Αργές Καταβασίες

#1
Ἀνεβάζω μέρος τοῦ ἀργοῦ Εἱρμολογίου. Περιλαμβάνει τὶς καταβασίες τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῆς Θεοτόκου, τῶν Χριστουγέννων, τῶν Θεοφανίων καὶ τῆς Ὑπαπαντῆς. Βοηθήματα: Εἰρμολόγιον Πέτρου, Εἱρμολόγιον Ἰωάννου. Ἀκούσματα: ἀπὸ Στανίτσα, Τσαμκιράνη, Πρίγγο, Ναυπλιώτη.
 

Attachments

Top