"Από των πολλών μου αμαρτιών" Καλοφωνικός Ειρμός-Νίκος Ανδρίκος

Τάσος Μπόκος

Παλαιό Μέλος
#2
Πολύ ενδιαφέρουσα η εκτέλεση του Καλοφωνικού Ειρμού.
Ερμηνεία που θυμίζει κλασικό ψάλσιμο. Ψάλσιμο που παραπέμπει σε ψάλτη παραδοσιακό (με την πραγματική σημασία του όρου).
Ο φυσικός χωρίς μικροφωνική ενίσχυση ή στουντιακή αισθητική ήχος και η έλλειψη ισοκρατήματος μάλλον ενισχύουν και υποστηρίζουν την ερμηνεία, σε αντίθεση με την παγιωμένη ψαλτική αντίληψη.
Συγχαρητήρια.
 
Top