Από την ιδιοπρόσωπη καινοτομία στην υπερτοπική αποδοχή. Η περίπτωση του στιχηρού «Εις το μνήμα σε επεζήτησεν». Δρ Νίκος Ανδρίκος

#1
Εισήγηση στο Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο του ΙΒΜ.
Από την ιδιοπρόσωπη καινοτομία στην υπερτοπική αποδοχή. Η περίπτωση του στιχηρού «Εις το μνήμα σε επεζήτησεν»
19 Φεβρουαρίου 2019
Δρ Νίκος Ανδρίκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων-Σταύρος Σαραντίδης, Μουσικός MMs

Συνημμένα θα βρείτε την εμπλουτισμένη εκδοχή της εισήγησης καθώς και τον αντίστοιχο σύνδεσμο με το ηχητικό υλικό.


 

Attachments

Top