[Ερώτηση] Από πότε άρχισε το «Τριάααααααδι» στο χερουβικό;

frephraim

Παλαιό Μέλος
#1
Συγκρίνοντας τὰ κλασσικὰ χερουβικὰ μὲ σύγχρονες συνθέσεις τοῦ χερουβικοῦ, παρατήρησα ὅτι οἱ σύγχρονες συνθέσεις συνήθως τονίζουν πάρα πολὺ τὴ λέξι «Τριάδι». Ὅπως ξέρετε, τὸ μέλος τονίζει αὐτὴ τὴ λέξι χρησιμοποιῶντας ψηλὲς νότες καὶ κρατῶντας την γιὰ πολὺ χρόνο.

Μήπως ξέρετε ἀπὸ πότε ἄρχισε αὐτὴ ἡ συνήθεια νὰ ἐπικρατῇ, καὶ ποιὸς ἢ ποιοὶ τὴν ξεκίνησε; Εὐχαριστῶ.
 
#2
Συγκρίνοντας τὰ κλασσικὰ χερουβικὰ μὲ σύγχρονες συνθέσεις τοῦ χερουβικοῦ, παρατήρησα ὅτι οἱ σύγχρονες συνθέσεις συνήθως τονίζουν πάρα πολὺ τὴ λέξι «Τριάδι». Ὅπως ξέρετε, τὸ μέλος τονίζει αὐτὴ τὴ λέξι χρησιμοποιῶντας ψηλὲς νότες καὶ κρατῶντας την γιὰ πολὺ χρόνο.

Μήπως ξέρετε ἀπὸ πότε ἄρχισε αὐτὴ ἡ συνήθεια νὰ ἐπικρατῇ, καὶ ποιὸς ἢ ποιοὶ τὴν ξεκίνησε; Εὐχαριστῶ.
ποιες εννοούμε σύγχρονες συνθέσεις βέβαια . γιατί από τις συνθέσεις δασκάλων του 19 ου αιώνα έχουμε τέτοια φαινόμενα . π.χ χερουβικά φωκαέα, κωνσταντίνου κ.λ.π
 

frephraim

Παλαιό Μέλος
#3
Στὶς συνθέσεις τοῦ 19ου αἰῶνα, μερικὲς ἀνεβαίνουν ψηλὰ στὸ «Τριάδι», ἀλλὰ δὲν μοῦ φαίνεται ὅτι κρατᾶνε τὴ λέξι γιὰ πολὺ χρόνο ἐν συγκρίσει μὲ τὶς ἄλλες λέξεις. Ἀντιθέτως, δὲν εἶναι δύσκολο νὰ βρῇ κανεὶς συνθέσεις τοῦ χερουβικοῦ ἀπὸ πρόσφατες δεκαετίες ποὺ κρατᾶνε τὴ λέξι γιὰ πολὺ χρόνο ἐν συγκρίσει μὲ τὶς ἄλλες λέξεις.
 
Top