Από Θεωρητικό Χρυσάνθου

#2
Πρωτότυπος Τίτλος: Μουσική Θεωρητική και Πρακτική
Κωδικογράφος: Παντελεήμων (υιός Γρηγορίου)

Μελουργός: Χρύσανθος Μαδύτων
Αιώνας: ΙΘ'

Αριθμός φύλλων: Α'-Γ'+1-39 (σσ. 78)+α'-γ'
Κωδικολογικά στοιχεία: Αστάχωτο. Φυλάσσεται σε υποφάκελο

Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 5 / Τετράδιο 127
Μόνιμη διεύθυνση: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/110262


  • Επισυνάπτω επίσης σε μορφή PDF και τα οξυδερκή σχόλια του π. Συμεών
  • Στη θέση της χωρισμένης ανά σελίδα δικής μου επεξεργασίας, αναρτώ την πολύ καλλίτερη του ακούραστου συντονιστή μας Νεοκλή Λευκόπουλου από (12 Νοε 2018). Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να την ξανακατεβάσουν (αυτή με λατινικούς χαρακτήρες).

ΑΚ
 

Attachments

Last edited:
Top