Απόλυση του Εσπερινού μετά Παρακλήσεως

ixadin

Ηχάδιν
#1
Θα ήθελα να ρωτήσω για το πώς πρέπει να είναι η απόλυση του Εσπερινού όταν έχει προηγηθεί κάποιος Παρακλητικός Κανών. Η απόλυση είναι μετά τα Απολυτίκια και Δι΄ ευχών ή μετά τα απολυτίκια έχει την εκτενή - απόλυση - επισφραγιστικό προσόμοιο παρακλητικού κανόνος.

Ευχαριστώ
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
... μετά τα απολυτίκια έχει την εκτενή - απόλυση - επισφραγιστικό προσόμοιο παρακλητικού κανόνος.
Ἀκριβῶς.
Παράδειγμα ἐκ τῆς 1ης Αὐγούστου 2008 καί ἐκ τοῦ ΗΟΠ, ἀναλογικῶς ἰσχῦον καί δι᾿ ἄλλους Παρακλητικούς Κανόνας.
Ἀπολυτίκια: 1.– Τοῦ Πρωτομάρτυρος· «Βασίλειον διάδημα...». 2.– Δόξα, Καί νῦν, τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Τό ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφον...».
Ἀκολούθως:
Ὁ Ἱερεύς: Τήν Ἐκτενῆ.
Οἱ Χοροί: Τό· «Κύριε, ἐλέησον».
Ὁ Ἱερεύς: «Ἐπάκουσον ἡμῶν ὁ Θεός...».
Ὁ Ἱερεύς: «Σοφία, Ὁ ὤν εὐλογητός...».
Ὁ Πατριάρχης ἤ ὁ Προεστώς: «Στερεώσαι Κύριος ὁ Θεός...».
Ὁ Ἱερεύς: Τήν Μεγάλην Ἀπόλυσιν. Πρό τοῦ· «Δι' εὐχῶν...» ψάλλονται τά τροπάρια· «Πάντων προστατεύεις ἀγαθή... – Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά... – Δέσποινα, πρόσδεξαι...» καί· «Τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου».​

Συναφές θέμα: Τάξις Μικράς και Μεγάλης Παρακλήσεως


 
Last edited:

ixadin

Ηχάδιν
#4
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.

Διάβασα στό παραπάνω θέμα που με παραπέμπετε, ότι από την μικρή παράκληση "βγαίνουμε" μετά και τα μεγαλυνάρια, άρα η λιτή δεν μπορεί λεχθεί υποχρεωτικά (;) εκτός του Δεκαπενταυγούστου. Δεν ξέρω αν μπλέκω άσχετα στοιχεία, αλλά με προβληματίζει ότι αυτή η λιτή σχετίζεται (;) με την αρτοκλασία των εσπερινών, αλλά και ότι η ακολουθία του όρθρου έχει και αυτή με τη σειρά της μια μορφή λιτής (;).

Τα (;) σημαίνουν απορίες μου.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5

Χρῆστο,
Ὁ ἴδιος ὅρος χρησιμοποιεῖται καί γιά τήν λιτή - λιτανεία (μέ ἀρτοκλασία σήμερα κατά τό ἐνοριακό τυπικό), ἀλλά καί γιά τήν λιτή - ἐκτενῆ δέηση.
Οὐσιαστκά πρόκειται γιά τό ἴδιο πρᾶγμα μέ διαφορετική διαδικασία.
Καί βέβαια μπορεῖ νά γίνει λιτή σέ πανηγυρικό ἑσπερινό μνήμης ἁγίου τόν δεκαπεντάγουστο καί νά συναφθεῖ καί ἡ παράκληση, πού στό τέλος της ἔχει ἐκτενῆ δέηση ὡς σταθερό καί κύριο στοιχεῖο της.
Τώρα γιά τίς λιτές -λιτανεῖες στό τέλος τοῦ ἐσπερινοῦ καί τοῦ ὄρθρου κατά τά ἀρχαῖα τυπικά, τά ξέρεις.

Υ.Γ. Ἐκεῖ πού σέ παρέπεμψα, ἔχεις δίκιο, πρέπει νά συμπληρώσουμε ὅτι καί ἡ μετά τά ἀπολυτίκια ἐκτενής εἶναι στοιχεῖο τῆς παράκλησης. Ἆρα «μπαινοβγαίνουμε».


 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#6


Ἡ παράκληση συνοδεύει τὸν ἑσπερινὸ μέχρι τὸ «Δι' εὐχῶν...». Κατὰ τὴν ἀρτοκλασία διατηρεῖται καὶ ἕνα ὑποκατάστατο τῆς λιτῆς ποὺ προβλέπεται λόγῳ ἑορτῆς, ἀλλὰ δὲν γίνεται. Εἰς τὸν ὄρθρο μετὰ τὸν πεντηκοστό, τὸν ψαλμὸ τῆς μετανοίας «κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου», ἕπεται ἱλαστικὴ εὐχὴ «Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαὸν σου...». Λιτὲς μὲ διαφορετικὲς ἀφορμές.
 

ixadin

Ηχάδιν
#7
Να σας ξανά ρωτήσω κάτι που δεν ξέρω καθόλου.

Στο τέλος του εσπερινού, δεν ξέρω σε πότε και σε ποιες περιπτώσεις συνάπτεται κάνόνας από το θεοτοκάριο. Εκεί στην περίπτωση που δεν υπάρχει λιτή-εκτενής, γιατί να υπάρχει στην παράκληση;

(Ευχαριστώ και πάλι για το ενδιαφέρον σας)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8

Γιατί ὁ κανόνας τοῦ Θεοτοκαρίου εἶναι ἕνας σκέτος κανόνας πού ἀνήκει κανονικά στό ἀπόδειπνο, ἐνῶ ἡ παράκληση εἶναι μία ἰδιαίτερη ἀκολουθία, ἔχει τήν μορφή τοῦ κατ᾿ ἐπιτομήν ὄρθρου, μέ ψαλμούς, καθίσματα, εὐαγγέλιο, δεήσεις, λιτανευτική ἱκεσία, γιά τήν ὁποία προβλέφθηκε ἐπισύναψη (μεταγενέστερα) καί στόν ἑσπερινό.
Δές σχετικά ἐδῶ κι ἐδῶ.

Υ.Γ. Ἄν ὑποτεθεῖ ὅτι μετά τό Νῦν ἀπολύεις ψαλεῖ μόνος ὁ κανόνας τῆς παρακλήσεως (ἄνευ ψαλμῶν, καθισμάτων, εὐαγγελίου κλπ) τότε φυσικά δέν ἔχει ἐκτενῆ. Ἡ τελευταία (μετά τά ἀπολυτίκια) ἐκτενής θά εἶναι τοῦ καθ᾿ ἡμέραν ἐσπερινοῦ (ἡ συνήθης καί ὄχι τῆς λιτῆς) καί ἡ ὁποία ἐκτενής δέν ἀναπέμφθηκε μετά τό προκείμενο.


 
Last edited:

ixadin

Ηχάδιν
#9
Υ.Γ. Ἄν ὑποτεθεῖ ὅτι μετά τό Νῦν ἀπολύεις ψαλεῖ μόνος ὁ κανόνας τῆς παρακλήσεως (ἄνευ ψαλμῶν, καθισμάτων, εὐαγγελίου κλπ) τότε φυσικά δέν ἔχει ἐκτενῆ. Ἡ τελευταία (μετά τά ἀπολυτίκια) ἐκτενής θά εἶναι τοῦ καθ᾿ ἡμέραν ἐσπερινοῦ (ἡ συνήθης καί ὄχι τῆς λιτῆς) καί ἡ ὁποία ἐκτενής δέν ἀναπέμφθηκε μετά τό προκείμενο.[/SIZE][/FONT]
Αυτό μου διέφυγε. Ευχαριστώ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#10
Ἕνα παμπάλαιο θέμα τό ὁποῖο ἔψαξα καί ἐπανῆλθα μετά ἀπό ἐρώτηση σχετικά μέ τήν ἐκτενῆ μετά τά ἀπολυτίκια.
Διαφαίνεται ὅτι ἄν ἔχουμε ἑσπερινό ἄνευ εἰσόδου, τρόπον τινά καταλιμπάνεται ἡ ἐκτενής τοῦ καθ᾿ ἡμέραν ἑσπερινοῦ.
Μήπως γι᾿ αὐτό ἔλεγαν καί ἔγραφαν παλιά (καί τηροῦν κάποιοι καί σήμερα) ὅτι στούς ἑσπερινούς τοῦ Δεκαπενταγούστου μετά παρακλήσεως εἴθισται νά γίνεται εἴσοδος ;
Μήπως αὐτό ἐννοεῖται καί στό ΤΜΕ Τῇ Ε΄ Αὐγούστου § 1 ; (Ἐκτός ἀπό Τῇ Β΄ § 1 πρβλ. κι ἐδῶ)

________________

[Σημ. συντ.] Το θέμα μεταφέρεται με μόνιμη ανακατεύθυνση από τον Εσπερινό στα Θεομητορικά, όπου όλα τα θέματα σχετικά και με τις Παρακλήσεις (στο νέο Ψ όλες οι ανακατευθύνσεις απενεργοποιήθηκαν).
 
Top