Απόδοσις εορτής εν Κυριακή

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
Αφού έριξα μια ματιά στο Τ.Α.Σ. και το Τ.Κ. (α' έκδοση) - και με ευκαιρία την απόδοση της εορτής την 21η Σεπτεμβρίου, τις πολλές διαφορές που έχουν αυτά τα Τυπικά με το ισχύον ΤΜΕ- ανοίγω αυτό το θέμα σχολιάζοντας κάποια σημεία των Τυπικών Διατάξεων.

α) Τόσο το Τ.Α.Σ. (στα απορούμενα) όσο και το Τ.Κ. προβλέπουν ασφαλώς το Εωθινόν Δοξαστικόν.
Το Τ.Α.Σ. προβλέπει αναστάσιμα 4, της εορτής 3 και ιδιόμελον "Σήμερον προέρχεται" στον τελευταίο στίχο. Δόξα το Εωθινόν.
Το Τ.Κ. το απλοποιεί το πράγμα. Αναστάσιμα 4, της εορτής 3 εις 4. Δόξα το εωθινόν.
Το Τ.Μ.Ε. Αναστάσιμα 4, της εορτής 3 εις 4. Δόξα "Σήμερον προέρχεται".

β) Απουσιάζουν τα Αντίφωνα από το Τ.Α.Σ. και από το Τ.Κ. αφού το μεν Τ.Α.Σ. ως μοναχικόν προβλέπει Τυπικά και Μακαρισμούς και εισοδικόν
το σύνηθες "Δεύτε προσκυνήσωμεν... ο αναστάς" πράξη που υιοθετεί το Τ.Κ. όχι όμως και το ΤΜΕ το οποίο και εδώ προτιμά της εορτής.
Ίσως τα συνήθη Αντίφωνα να είναι και εδώ προτιμότερα από τα της εορτής όπως και το εισοδικόν.

Θα μπορούσα να σχολιάσω κι άλλα σημεία αλλά είναι πολλά και διάφορα.

Απλά, από τις διατάξεις αυτές και τις διαφορές φαίνεται πόσο λάθος κάνουμε, όταν αντιμετωπίζουμε το Τυπικόν μονολιθικά, χωρίς να κατανοούμε την ουσία του, χωρίς να έχουμε δυνατότητα εναλλακτικών λύσεων. Πράγμα που απλόχερα μας το προσφέρει η παράδοσις και πολλάκις ο κ. Ανατολικιώτης μεταφέρει τέτοιες παραδόσεις και τυπικές διατάξεις και δυνατότητες μετά σημειώσεων και παραπομπών στα Δίπτυχα του 2008 μέσα στα πλαίσια τα οποία προβλέπει το ισχύον Τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας (ΤΜΕ).
 
Last edited:
Top