Απόδειπνο αποβραδίς και ανήμερα του Ευαγγελισμού

#5
Εάν τελεστεί ο Μεγάλος Εσπερινός της εορτής το εσπέρας κατά την κρατούσα τάξη, το βράδυ διαβάζουμε το Μικρό απόδειπνο; Ανήμερα της εορτής κατά την κρατούσα πάλι τάξη τελείται η ημερήσια Θ. Λειτουργία της εορτής, το εσπέρας ο εσπερινός της 26ης Μαρτίου και το βράδυ το Μικρό Απόδειπνο;
 
Top