Απολυτίκιο ενορίας

sokrates

Σωκράτης Μαραγκουδάκης
#1
Προ καιρού είχα βρεθεί σε μια ενορία σε δήμο της Αττικής και την ώρα που ψάλλονται τα Απολυτίκια ο ψάλτης έψαλε ένα απολυτίκιο το οποίο είχε δημιουργήσει κάποιος για το συγκεκριμένο Ι.Ναό (αναφερόταν η τοποθεσία της συγκεκριμένης ενορίας) οπότε δε περιέχεται στον Ενιαύσιον Στέφανον. Αποτελεί μοναδική πρωτοτυπία ή μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
οπότε δε περιέχεται στον Ενιαύσιον Στέφανον.
Ὁ «Ἐνιαύσιος Στέφανος» εἶναι κριτήριο «κανονικότητος»;

Αποτελεί μοναδική πρωτοτυπία ή μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο;
Δέν πρέπει νά εἶναι μοναδική πρωτοτυπία, ἀλλά ἄν ἔχει ἐπιλεγεῖ γιά «ἀπολυτίκιο ναοῦ», μπορεῖ νά γίνει κάτι τέτοιο. Ἄλλωστε, ὅπως θά ἔχεις διαβάσει σέ ἄλλα θέματα αὐτῆς τῆς ἑνότητος ἤ σέ ἄλλες, (δυστυχῶς) πολλά ἀπολυτίκια (συνηθίζεται) νά προστίθενται καί ἰδίως τοπικοῦ χαρακτῆρος (πολιούχων, προστατῶν, παρεκκλησίων, μή ἑορταζομένων ἁγίων τῆς ἡμέρας κ.ἄ.).


 
Top