Απολυτίκιον μετά την είσοδον ναού επ΄ονόματι της Αναστάσεως του Κυρίου

#1
Πατέρες και αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Είναι κάμποσα χρόνια που σχετίζομαι με τον Γέροντα και τους Πατέρες μιας Καλύβης του Αγίου ΄Ορους επ΄ονόματι της Αναστάσεως του Κυρίου. Εντούτοις ποτέ δεν συμμετείχα σε Θεία Λειτουργία. Μου γεννήθηκε όμως η απορία, τι Απολυτίκιο ψάλλεται στην Θεία Λειτουργία μετά την Απόδοση του Πάσχα και καθόλη τη διάρκεια του έτους. Το Αναστάσιμο της προλαβούσης Κυριακής , το Χριστός Ανέστη;...Αλλά και όχι μόνον στο ΄Αγιον ΄Ορος, ίσως να υπάρχει κάποιος ενοριακός Ναός...
 
#2
Πατέρες και αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Είναι κάμποσα χρόνια που σχετίζομαι με τον Γέροντα και τους Πατέρες μιας Καλύβης του Αγίου ΄Ορους επ΄ονόματι της Αναστάσεως του Κυρίου. Εντούτοις ποτέ δεν συμμετείχα σε Θεία Λειτουργία. Μου γεννήθηκε όμως η απορία, τι Απολυτίκιο ψάλλεται στην Θεία Λειτουργία μετά την Απόδοση του Πάσχα και καθόλη τη διάρκεια του έτους. Το Αναστάσιμο της προλαβούσης Κυριακής , το Χριστός Ανέστη;...Αλλά και όχι μόνον στο ΄Αγιον ΄Ορος, ίσως να υπάρχει κάποιος ενοριακός Ναός...
Αληθώς ανέστη ο Κύριος!
Ρωτήστε το γέροντα & τους Πατέρες της συγκεκριμένης Καλύβης του Αγίου ΄Ορους, που τιμάται επ΄ ονόματι της Αναστάσεως του Κυρίου, για να σας δώσουν την απάντηση!
Θεωρώ, όμως, ότι το εκάστοτε Αναστάσιμο Απολυτίκιο μας καλύπτει!
 
Last edited:
#3
Αληθώς ανέστη ο Κύριος!
Ρωτήστε το γέροντα & τους Πατέρες της συγκεκριμένης Καλύβης του Αγίου ΄Ορους, που τιμάται επ΄ ονόματι της Αναστάσεως του Κυρίου, για να σας δώσουν την απάντηση!
Θεωρώ, όμως, ότι το εκάστοτε Αναστάσιμο Απολυτίκιο μας καλύπτει!
΄Οταν έχει κανείς την ευλογία να συναντηθεί με ευλογημένους Γέροντες, τι να πρωτοπεί, τι να πρωτορωτήσει. Το κυριότερο βάρος πέφτει στην αναζήτηση και αποκομιδή συμβουλών και νουθεσιών που αφορούν κυρίως την ζωή μας, την προσωπική και οικογενειακή μας πορεία. Εχεις δίκιο όμως αγαπητέ Νεκτάριε. Σ΄ευχαριστώ. Υπέθεσα πως θα πρέπει να υπάρχει κάποια τυπική υπόδειξη.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4


Ψάλλεται τὸ ἀναστάσιμο ἀπολυτίκιο τοῦ ἤχου μετὰ τὸ ἀπολυτίκιο τῆς ἡμέρας (ἐκτὸς Κυριακῆς). Παραλείπεται κατὰ τὶς δεσποτικὲς ἑορτές, τὰ μεθέορτά τους καὶ τὴν ἀκολουθία τῶν μακαρισμῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς.

(Ἰ. Φουντούλη Ἀπαντήσεις εἰς λειτουργικὰς ἀπορίας τ. 4 σ. 286).
 
#5
Πάντως οι πατέρες της εν λόγω Καλύβης στο Άγιον Όρος ψάλλουν ως απολυτίκιο του Ναού, πάντα το Χριστός Ανέστη!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6

Στὸ Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ Πειραιῶς, τοῦ Ἡγουμένου καὶ πάλαι ποτὲ συμφοιτητοῦ μου Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Μεθοδίου Κρητικοῦ, λέγεται τό·

Ἦχος β´.
ναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος, καὶ τὰ δεσμὰ διαῤῥήξας τοῦ ᾍδου, ἔλυσας τὸ κατάκριμα, τοῦ θανάτου Κύριε, πάντας ἐκ τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ ῥυσάμενος· ἐμφανίσας σεαυτὸν τοῖς Ἀποστόλοις σου, ἐξαπέστειλας αὐτοὺς ἐπὶ τὸ κήρυγμα, καὶ δι᾿ αὐτῶν τὴν εἰρήνην παρέσχες τῇ οἰκουμένῃ, μόνε Πολυέλεε.


 
Top