[Ερώτηση] Απολυτίκιον Θεοτόκου Ελευθερωτρίας

aggelosrmat

Νέο μέλος
Υπάρχει κάπου αναρτημένο ή είναι εύκολο να ανεβάσει κάποιος συνάδελφος το απολυτίκιον "Την σεπτήν σου εικόνα Ελευθερώτρια Δέσποινα..." που εψάλλετο παλαιότερα (ενδεχομένως και σήμερα) την Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών; Ευχαριστώ.
 
Υπάρχει κάπου αναρτημένο ή είναι εύκολο να ανεβάσει κάποιος συνάδελφος το απολυτίκιον "Την σεπτήν σου εικόνα Ελευθερώτρια Δέσποινα..." που εψάλλετο παλαιότερα (ενδεχομένως και σήμερα) την Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών; Ευχαριστώ.

Ἀπολυτίκιον τῆς Παναγίας τῆς Ἐλευθερωτρίας.Ἦχος α΄.Εἰκόνα σου ἁγίαν, Ἐλευθερώτριαν Ἄχραντε, νῦν πανευλαβῶς προσκυνοῦντες, γεραίρομεν, Παρθένε· ἐπέστη γάρ σκέπη πρός ἡμᾶς, βραβεύουσα θαυμάτων προχοήν. Ἐκ παντοίων κινδύνων, καί νόσων ἡμᾶς ἀπαλλάττουσα εὐχαρίστως βοῶμεν. Δόξα τῷ Σέ δοξάσαντι Θεῷ, δόξα τῷ Σέ μεγαλύναντι, δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς διά τοῦ τόκου σου.
 
Last edited by a moderator:
Back
Top