[Ερώτηση] Απολυτίκιον Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας

LABADARIOS1

Παλαιό Μέλος
Καλημέρα! Ψάχνω το απολυτίκιον των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας "Την των παίδων στέρησιν...".
 
Καλημέρα! Ψάχνω το απολυτίκιον των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας "Την των παίδων στέρησιν...".

Τὴν τῶν παίδων στέρησιν ὑπομομείναντες, ὦ μακάριον ζεῦγος καὶ ἱερώτατον, διενείματε πτωχοῖς τὸν πλοῦτον ἄπαντα καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἠκολουθήσατε Χριστῷ, Ἀνδρόνικε σὺν Ἀθανασίᾳ. Διὸ ἐλάβατε τὰ βραβεῖα καὶ στέφη οὐράνια.


Απο εδώ: http://churchofcyprus.org.cy/11245
 
Τὴν τῶν παίδων στέρησιν ὑπομείναντες, ὦ μακάριον ζεῦγος καὶ ἱερώτατον, διενείματε πτωχοῖς τὸν πλοῦτον ἄπαντα καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἠκολουθήσατε Χριστῷ, Ἀνδρόνικε σὺν Ἀθανασίᾳ. Διὸ ἐλάβατε τὰ βραβεῖα καὶ στέφη οὐράνια.


Απο εδώ: http://churchofcyprus.org.cy/11245
Μπράβο σου πού τό βρῆκες! Ἐγώ ψάχνοντας στό δίκτυο δέν κατάφερα κάτι...

Ἐκτός ἀπό τό ἐκ παραδρομῆς στήν πληκτρολόγηση προφανές σφάλμα (ὑπομομείναντες = ὑπομείναντες) πού διόρθωσα στήν παράθεσή σου, ἀντιλαμβάνεσαι ποίου αὐτομέλου προσόμοιον εἶναι (πού κακῶς δέν ἔχουν γράψει);

 
Μπράβο σου πού τό βρῆκες! Ἐγώ ψάχνοντας στό δίκτυο δέν κατάφερα κάτι...

Ἐκτός ἀπό τό ἐκ παραδρομῆς στήν πληκτρολόγηση προφανές σφάλμα (ὑπομομείναντες = ὑπομείναντες) πού διόρθωσα στήν παράθεσή σου, ἀντιλαμβάνεσαι ποίου αὐτομέλου προσόμοιον εἶναι (πού κακῶς δέν ἔχουν γράψει);


Κι εγώ αρχικά δεν το εντόπισα, αλλά με μια δεύτερη προσπάθεια το βρήκα.

Όσο για το αυτόμελο, με μικρή απόκλιση (αλλά συχνά παρατηρούμενη) μοιάζει με: Τον συνάναρχον λόγον.

Τὴν τῶν παίδων στέρησιν ὑπομείναντες,
ὦ μακάριον ζεῦγος καὶ ἱερώτατον,
διενείματε πτωχοῖς τὸν πλοῦτον ἄπαντα
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἠκολουθήσατε Χριστῷ,
Ἀνδρόνικε σὺν Ἀθανασίᾳ.
Διὸ ἐλάβατε τὰ βραβεῖα καὶ στέφη οὐράνια.

Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι,
τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν,
ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν·
ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ,
καὶ θάνατον ὑπομεῖναι·
καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεώτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ.
 
Last edited:
Back
Top