Απολυτίκια: Αγίου Μάμαντος (2 Σεπτ.) & Αγίου Αναστασίου (17/9)

Stavros78

Σταύρος Ζαχαρίου
#1
Μήπως έχει κάποιος από τους συναδέλφους μουσικά τα ακόλουθα Απολυτίκια; Τα χρειάζομαι για μια εκδήλωση στην οποία θα ψάλλουμε κάποια Απολυτίκια:

1. Αγίου Μάμαντος (2/9)
2. Αγίου Αναστασίου Περιστερωνοπηγής (υφαντής) εκ Κύπρου (17/9)

Ευχαριστώ.
 

Stavros78

Σταύρος Ζαχαρίου
#2
Υπενθύμιση γι' αυτό το θέμα. Τα Απολυτίκια είναι:

ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ (2 Σεπτεμβρίου)
Απολυτίκιον. Ήχος α’.
Παφλαγονίας τὸ κλέος καὶ μαρτύρων ἀγλάϊσμα, φύλαξ καὶ φρουρὸς τῶν Κυπρίων, ἀνεδείχθης Μάμα μάρτυς ἔνδοξε. Τὴν θάλασσαν διῆλθεν ὥσπερ ζῶν, καὶ ταύτης τρικυμίας χαλινῶν, θαυμασίως λάρνακά σου, Μόρφου τὴ πόλει κατεστήριξας. Διὸ ἐν τῇ μνήμῃ σου σοφέ, εὐῶδες μύρον βρύει ἐξ αὐτῆς. Δόξα τῷ Θεῷ τῷ ἐνεργούντι διὰ σου πάσιν ἰάματα.

ΑΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΟΠΗΓΗΣ (17/9)
Απολυτίκιον. Ήχος α΄.
Της ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης, Θεοφόρε πατήρ ημών Αναστάσιε· νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας, και τάς ψυχάς των πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τώ δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τώ σε στεφανώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σου πάσιν ιάματα.

Ευχαριστώ πολύ.
 

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#3
Στην ιστοσελίδα του ΣΙΧ (εδώ) υπάρχει απολυτίκιο του Αγίου Μάμαντος, αλλά δεν είναι αυτό που παρατίθεται παραπάνω.
 

Στ Ευ

Νέο μέλος
#7
Καλησπέρα σας. Καλή και Ευλογημένη Χρονιά να έχουμε.
Μήπως κάποιος έχει το απολυτίκιο του Αγίου Ζαφειρίου:
Ήχος α΄. Της ερήμου πολίτης.
Εν τη πίστεως πέτρα εδρασθείς γενναιότατα, πλάνην εμυκτήρισας Αγαρ, νεομάρτυς Ζαφείριε· νεότητος το άνθος παριδών, τό αίμά σου προσήνεγκας Θεώ· όθεν στέφει εκοσμήθης εν ουρανοίς, ως αθλητής χριστόψυχος. Δόξα τώ σε καλέσαντι Θεώ, δόξα τώ σε δυναμώσαντι, δόξα τώ δεδωκότι σε ημίν, μεσίτην ακαταίσχυντον.
σε βυζαντινή γραφή,που το χρειάζομαι για το σχολείο;
Ευχαριστώ
 
Top