Αντίφωνα καθημερινής μη εορταζομένου Αγίου

shmeron

Νέο μέλος
#1
Βλέπω στο τυπικό του Βιολάκη ότι καθημερινές ψέλνονται τα (Α΄) Αγαθόν το εξομολογείσθε...ταις πρεσβείαις... , (Β΄) ο Κύριος εβασίλευσεν...Πρεσβείαις των Αγίων σου...και (Γ') Δεύτε αγαλλιασώμεθα...Σώσον ημάς Υιέ Θεού. Αυτό σημαίνει ότι δεν ψέλνεται Απολυτίκιο κατά τη διάρκεια της εισόδου, αλλά αντ' αυτού το Γ΄αντίφωνο;
 
Last edited:
Top