Ανοιξαντάρια Κυριακού Ζαχαριάδου Ξηροποταμινού, Ήχος Πλ. Δ΄

stapaman

Εφησυχάζων & ενίοτε προξενών αλγεινάς εντυπώσεις δ
Από το βιβλίο "ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ" του Μοναχού Νεκταρίου (Άγιον Όρος, 1935) σας επισυνάπτω σε PDF τα Ανοιξαντάρια του Κυριακού Ζαχαριάδου του Ξηροποταμινού, σε Ήχο Πλ. Δ΄.
Νομίζω πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα εκδοχή Ανοιξανταρίων σε κλασική γραμμή, που συνδυάζει τη συντομία των Ανοιξανταρίων του Φωκαέως με τη μουσική ανάπτυξη της τελευταίας συλλαβής της λέξης πριν την καταληκτική φράση "Δοξα σοι ο Θεός", όπως σχεδόν στα Ανοιξαντάρια του Γεωργίου Ραιδεστινού.
 

Attachments

 • ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΙΝΟΥ, ΉΧΟΣ ΠΛ. Δ΄.pdf
  408.4 KB · Views: 766

panosdohi

Παναγιώτης Παρασκευόπουλος
Από το βιβλίο "ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ" του Μοναχού Νεκταρίου (Άγιον Όρος, 1935) σας επισυνάπτω σε PDF τα Ανοιξαντάρια του Κυριακού Ζαχαριάδου του Ξηροποταμινού, σε Ήχο Πλ. Δ΄.
Νομίζω πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα εκδοχή Ανοιξανταρίων σε κλασική γραμμή, που συνδυάζει τη συντομία των Ανοιξανταρίων του Φωκαέως με τη μουσική ανάπτυξη της τελευταίας συλλαβής της λέξης πριν την καταληκτική φράση "Δοξα σοι ο Θεός", όπως σχεδόν στα Ανοιξαντάρια του Γεωργίου Ραιδεστινού.

Οι έξι πρώτοι στίχοι σε ηχογράφηση με δοχειαρίτες πατέρες από τη φετινή αγρυπνία της Αναλήψεως.

ΥΓ Δε νομίζω ότι ο Κυριακός μιμείται τον Ραιδεστινό. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει γιατί αφενός τα ανοιξαντάρια του Ραιδεστινού είναι συνεπτυγμένα, πράγμα που δηλώνει ότι είναι μεταγενέστερα και αφετέρου ο Κοσμάς ο Δοχειαρίτης που δηλώνεται ως ο γραφέας (κατ' άλλους ο συνθέτης) αυτών των ανοιξανταρίων είναι προγενέστερος (1850 περ.) της έκδοσης του Πεντηκοσταρίου του Γ. Ραιδεστινού (1886) όπου περιέχονται και τα ανοιξαντάριά του.
 

Attachments

 • Ανοιξαντάρια .mp3
  9.5 MB · Views: 142

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
Έχουμε βιογραφία του συνθέτη;

Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες ποὺ μᾶς παρέχει ὁ Γ. Ί. Παπαδόπουλος (Συμβολαὶ ..., ὑποσημ. 1256,σ. 441), ὁ ἐν Ἀθήναις ἱεροψάλτης Κυριακὸς Ζαχαριάδης Μακεδὼν ὑπῆρξε μαθητὴς τοῦ Θεοτόκη τοῦ Βατοπαιδινοῦ. Πρόκειται ὅμως γιὰ τὸ ἴδιο πρόσωπο;
 
Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες ποὺ μᾶς παρέχει ὁ Γ. Ί. Παπαδόπουλος (Συμβολαὶ ..., ὑποσημ. 1256,σ. 441), ὁ ἐν Ἀθήναις ἱεροψάλτης Κυριακὸς Ζαχαριάδης Μακεδὼν ὑπῆρξε μαθητὴς τοῦ Θεοτόκη τοῦ Βατοπαιδινοῦ. Πρόκειται ὅμως γιὰ τὸ ἴδιο πρόσωπο;

Ο Κυριακός που αναφέρει ο Παπαδόπουλος και ο Βουδούρης είναι ο εκδότης του Νεώτατου Μουσικού Εγκολπίου, ο λεγόμενος και Βατοπεδινός, μαθητής του Θεοτόκη Βατοπεδινού. Μπορεί όμως να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον μελοποιό των Ανοιξανταρίων αυτών, λόγω του ότι αργότερα έγινε ηγούμενος της Ι.Μ.Ξηροποτάμου και γι' αυτό αργότερα ο Νεκτάριος μοναχός να τον ονομάζει Ξηροποταμινό. Σε αυτό συνηγορεί και το παρακάτω φωτογραφικό στοιχείο:
http://eliaserver.elia.org.gr/elia/site/content.php?sel=22&showimg=true&firstDt=56&present=502575
 

Attachments

 • Kuriakos Zahariadis Xiropotaminos.jpg
  Kuriakos Zahariadis Xiropotaminos.jpg
  59.4 KB · Views: 32
Top