Ανοιξαντάρια Θ Γεωργιάδου Ήχος βαρύς εναρμόνιος εκ του Ζω και Πλούσιοι επτώχευσαν Ήχος Δ χρωματικός (Β. Χ. Τρικάλων-Π. Καλαμπάκας)

#1
Ανοιξαντάρια Θ Γεωργιάδου Ήχος βαρύς εναρμόνιος εκ του Ζω και Πλούσιοι επτώχευσαν Ήχος Δ χρωματικός.
Δεν τα είχα ακούσει ξανά και μου άρεσαν πολύ.
Απο το cd <<Απάνθισμα Βυζαντινών ύμνων>>
 

Attachments

Top