[Ανακοίνωση] Ανθολόγια και «Συνθετικές Εκδόσεις» Λειτουργικών Βιβλίων (16ος-19ος αιώνας), Τρ. Σκλαβενίτης

Shota

Παλαιό Μέλος
[Σημ. συντ. π. Μ.] αντιγραφή και μετακίνηση δύο μηνυμάτων από εδώ

Παραθέτω επίσης ένα σχετικό άρθρο του Τρ. E. Σκλαβενίτη, «Aνθολόγια και “συνθετικές” εκδόσεις λειτουργικών βιβλίων (16ος-19ος αι.)». Δεν θυμάμαι που το βρήκα.
 

Attachments

  • INR_Sklavenitis_a53.pdf
    9.7 MB · Views: 200
Last edited by a moderator:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Παλαιότερη έκδοση του έτους 1817 με επιμελεια του Ματθαίου του Κρητός υπάρχει εδώ.

Παραθέτω επίσης ένα σχετικό άρθρο του Τρ. E. Σκλαβενίτη, «Aνθολόγια και “συνθετικές” εκδόσεις λειτουργικών βιβλίων (16ος-19ος αι.)». Δεν θυμάμαι που το βρήκα.


http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/7746


Πρόκειται γιὰ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν τόμο: Tὸ ἔντυπο ἑλληνικὸ βιβλίο, 15ος-19ος αἰῶνας, Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συνεδρίου, Δελφοὶ 16-20 Mαΐου 2001, Ἀθῆνα, Κότινος, 2004 (σ. 181-194).
 
Περιέχει μία ενδιαφέρουσα ιστορική ανασκόπηση της εκδοτικής πορείας των Ανθολογίων.

Υ.Γ: Δεν θυμόμουν ότι είχε ανεβεί στο Ψαλτολόγιον. Αφαίρεσα το συνημμένο για να μην πιάνει χώρο. Έστω όπως έχει, ως ξεχωριστό θέμα.
 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής

Attachments

  • INR_Sklavenitis_a53 (2).pdf
    9.7 MB · Views: 97

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Θέλω να σχολιάσω- μετά από εντελώς πρόχειρη ματιά- την παρακάτω παράγραφο που επισυνάπτω:
Είναι ανακριβές ότι η Παρακλητική κλείνει όταν ανοίγει το Τριώδιο.
Όπως ότι ανοίγει το Πεντηκοστάριο μαζί με την Παρακλητική εκτός κι αν δεχθούμε ότι υπάρχει συγχώνευση της ύλης της Παρακλητικής στο Πεντηκοστάριο.
 

Attachments

  • Sklavenitis.png
    137.8 KB · Views: 37
Last edited:
Top