Ανθολογία Μελετίου(ιεροδιακόνου) 1823

#1
Ανεβάζω μία εκλογή ανθολογίας από τις εξηγήσεις Γρηγορίου Πρωτοψάλτου με κωδικογράφο τον ιεροδιάκονο Μελέτιο και έτος 1823. Από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας "Μανούσεια"
Περιεχόμενα:
Μακάριος Ανήρ Μανουήλ Πρωτοψάλτου
Δοξολογία Πέτρου Πρωτοψάλτου Φυγά πλ.α΄
Δοξολογία Δανιήλ βαρέως επτάφωνου
Ασματικό νεκρώσιμο μέλος αρχαίον νενανώ
Άνωθεν οι Προφήται Κουκουζέλους
Δύναμις Κορώνη(το γνήσιο αργό)
Χερουβικά αργοσύντομα κατ' ήχον Πέτρου Λαμπαδαρίου
Ως τον Βασιλέα κατ' ήχον Πέτρου Πρωτοψάλτου Φυγά
Λειτουργικοί ύμνοι Μελετίου ιεροδιακόνου ήχος πλ.δ΄ (άκρως ενδιαφέροντες θυμίζουν τα συνηθισμένα σε πλ.δ΄ λειτουργικά)
Χερουβικά κατ' ήχον Γρηγορίου Πρωτοψάλτου
Αγαπήσω σε Ιακώβου Πρωτοψάλτου
Άγιος ο Θεός Κρητός
"Όσοι εις Χριστόν" και "Τον Σταυρόν σου" δύναμις αρχαία
Κοινωνικά ενιαυτού παρά διαφόρων
'Ωρες των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων και της Μεγάλης Παρασκευής
Στίχοι εγκωμιαστικοί εις την Υπεραγία Θεοτόκο Μελετίου ιεροδιακόνου ήχος βαρύς
Καλοφωνικοί ειρμοί και κρατήματα παρά διαφόρων
Κύριε ελέησον ήχος γ΄ Μελετίου ιεροδιακόνου
Παραλλαγή για αρχάριους Μελετίου ιεροδιακόνου
 

Attachments

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
#2
Πρόκειται για το χφ Σιάτιστας 4, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο παρακάτω ημέτερο βιβλίο. Ο Μελέτιος γράφει λίγα μόνο μέλη στις άγραφες σελίδες του κυρίου γραφέως.

Ταμεῖον χειρογράφων Ψαλτικῆς Τέχνης, (Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν, Ἐπιστημονικαὶ Πραγματείαι-Σειρὰ Φιλολογικὴ καὶ Θεολογική, ἀρ. 20), Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 128.

Πρόκειται για αναλυτική εξέταση και παρουσίαση 22 χειρογράφων ψαλτικής τέχνης διαφόρων ελληνικών και ξένων βιβλιοθηκών -άγνωστων εν πολλοίς- η οποία φέρνει στο φως πλήθος ουσιαστικών στοιχείων για την εξέλιξη και διάδοση του σημαντικού αυτού τομέα του ελληνικού πνεύματος, και σπουδαίες μορφές οι οποίες συνέβαλαν τα μέγιστα στη διαμόρφωσή του. Ακόμη, με την αναλυτική περιγραφή σχεδόν άγνωστων κωδίκων, όπως αυτοί του Πανεπιστημίου Duke των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αποκαλύπτονται για πρώτη φορά σημαντικά μορφολογικά δεδομένα της ψαλτικής στο μεταίχμιο μεταξύ του 15ου και 16ου αιώνα. Πρόκειται για προσπάθειες μελοποίησης ύμνων σε δύο φωνές, με χρήση της εκκλησιαστικής σημειογραφίας. Το γεγονός αυτό είναι βέβαια γνωστό από παλαιότερα δημοσιεύματα και μελέτες και με είχε απασχολήσει παρεπιμπτόντος και στην διδακτορική μου διατριβή, όπου ανεφέρθησαν αρκετά στοιχεία και εκτιμήσεις με βάση τις έρευνές μου. Ωστόσο, με την αναλυτική μελέτη και παρουσίαση των χειρογράφων του πανεπιστημίου Duke αποκαλύφθηκαν σημαντικά συμπληρωματικά στοιχεία.

οι αρχικές σελίδες του βιβλίου
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#3
Ανεβάζω μία εκλογή ανθολογίας από τις εξηγήσεις Γρηγορίου Πρωτοψάλτου με κωδικογράφο τον ιεροδιάκονο Μελέτιο και έτος 1823. Από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας "Μανούσεια"
Περιεχόμενα:
Μακάριος Ανήρ Μανουήλ Πρωτοψάλτου
Δοξολογία Πέτρου Πρωτοψάλτου Φυγά πλ.α΄
Δοξολογία Δανιήλ βαρέως επτάφωνου
Ασματικό νεκρώσιμο μέλος αρχαίον νενανώ
Άνωθεν οι Προφήται Κουκουζέλους
Δύναμις Κορώνη(το γνήσιο αργό)
Χερουβικά αργοσύντομα κατ' ήχον Πέτρου Λαμπαδαρίου
Ως τον Βασιλέα κατ' ήχον Πέτρου Πρωτοψάλτου Φυγά
Λειτουργικοί ύμνοι Μελετίου ιεροδιακόνου ήχος πλ.δ΄ (άκρως ενδιαφέροντες θυμίζουν τα συνηθισμένα σε πλ.δ΄ λειτουργικά)
Χερουβικά κατ' ήχον Γρηγορίου Πρωτοψάλτου
Αγαπήσω σε Ιακώβου Πρωτοψάλτου
Άγιος ο Θεός Κρητός
"Όσοι εις Χριστόν" και "Τον Σταυρόν σου" δύναμις αρχαία
Κοινωνικά ενιαυτού παρά διαφόρων
'Ωρες των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων και της Μεγάλης Παρασκευής
Στίχοι εγκωμιαστικοί εις την Υπεραγία Θεοτόκο Μελετίου ιεροδιακόνου ήχος βαρύς
Καλοφωνικοί ειρμοί και κρατήματα παρά διαφόρων
Κύριε ελέησον ήχος γ΄ Μελετίου ιεροδιακόνου
Παραλλαγή για αρχάριους Μελετίου ιεροδιακόνου
Εβγαλα το υδατογράφημα ''ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ'' με τις οδηγίες του Νεκτάριου Κόντη στον οποίο και οφείλω χάριτας και το εισυνάπτω.
 

Attachments

Top