Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου (EBE-2170)

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
[FONT=Arial,Verdana](ΕΒΕ2170)Ταυτότητα κωδικογράφου
Όνομα και ιδιότητα κωδικογράφου = Άγνωστος

Ταυτότητα χειρογράφου
Βιβλιοθήκη - Συλλογή = ΕΒΕ
Χρονολόγηση = Χρονολογία = 19 ος.
Ύλη = Χαρτί
Διαστάσεις = Πλάτος = 203, Μήκος = 278
Φύλλα ή σελίδες = φφ.110
Παράφυλλα = 0
Στήλες = 1
Στίχους = 19
Προέλευση = Προέρχεται από το Λιβόρνο

Βιβλιοδεσία
Είδος βιβλιοδεσίας = Νεώτερη
Ύλη πινακίδων = Χαρτόνι
Ύλη καλύμματος πινακίδων = Χαρτί

Σημειώματα
Άλλα σημειώματα = φ.110v: σημείωμα με διάφορα ονόματα

Προέλευση Εγγραφής
Χώρα = gr
Υπηρεσία/Βιβλιοθήκη = Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Ημερομηνία Εισαγωγής = 29/11/2007

Κατάσταση
Γενική εκτίμηση = Πολύ Καλή

Ταυτότητα Καταλογογράφου
Ονοματεπώνυμο συντάκτη = Ανδρέας, Τσελίκας
Ημερομηνία σύνταξης = 29/11/2007

Ταυτότητα χειρογράφου
Αριθμός = 2170

Περιεχόμενα κείμενα
Γενικός τίτλος = Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου, τροποποιημένο υπό Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου
Γλώσσα = gre
[/FONT]
Στην πρώτη σελίδα αναγράφει :

Έτερα Κεκραγάρια αργά μελοποιθεντα παρά Πέτρου λαμπαδαρίου του πελοπ. & ήδη επιδιορθωθέντα μετά προσθήκης παρά Κωνστ. πρωτοψάλτου.
από την τρίτη σελίδα όμως αλλάζει τελείως η γραφή (άλλο χέρι;) και γίνεται μονόχρωμη.
 

Attachments

Top