Αναστάσιμο στιχηρό β΄ ήχου «Τον προ αιώνων»

από παληά ραδιοφωνική εκπομπή του κ. Λ.Αγγελόπουλου (αν μπορεί κάποιος ας το mp3οποιήσει !)
(μέχρι να βρεί το αρχείο ο κ. "farlekas 1980")
....
με προύλαβε !
 

Attachments

  • Anastasimo Sfikas.wav
    10.1 MB · Views: 130
Last edited:
Top