Αναστάσιμα

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#1
ὁ πρωτοψάλτης Ἀθανάσιος Πέττας μέ τήν λαμπρή χορωδία τοιυ συχνά ἔψαλλαν ὕμνους παλαιότερα σέ ραδιοφωνικές ἐκπομπές. ἀξίζει αὐτά τά ἀκούσματα νά τά μαζέψουμε, σιγά-σιγά.
Κάνω τήν ἀρχή σήμερα μέ τό στιχηρό "τοῦ ξύλου τῆς παρακοῆς..." σέ ἀργό μέλος, παρακαλῶ!
 

Attachments

Top