Ανέτειλε το έαρ

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Θαυμάσια απόδοση του δοξαστικού των αίνων του αγίου Γεωργίου από μια θαυμάσια χορωδία (για την οποία μπορεί κάποιος να πει ότι έχει αγιορείτικα στοιχεία):

 

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Απλώς στοιχεία, όχι σύνολο. Κυρίως ως προς την αντίληψη του χρόνου (και κατ' επέκταση του ρυθμού), το σύρσιμο των μουσικών συλλαβών και την αποφυγή νευρώδους ερμηνείας των σημαδοφώνων.
 
Top