Ανέκδοτο χερουβικό σύντομο Πέτρου, ήχος Β' (εξηγ. Ι. Αρβανίτη - ερμηνεία Ευάγγελος Σολδάτος)

haris1963

παλαιότατο μέλος
#1
Αναρτήθηκε στον Ο.Φ.Ε.Λ.Π.

http://lampadariospetros.blogspot.com/2011/09/blog-post_30.html
[FONT=Verdana,sans-serif]

Σημειώνεται χαρακτηριστικά:

"...πέραν των γνωστών και περιληφθέντων στα εκδοθέντα μουσικά βιβλία χερουβικών του Διδασκάλου, ήτοι της εβδομάδος (δύο σειρές) που αναρτήσαμε και των αργών κατ' ήχον,ο ερευνητής και φίλος του ομίλου κυρ Νικ. Μάννης, ανεκάλυψε σε κώδικα στην γραφή του Πέτρου και δύο σύντομα σε Β' και Γ' ήχο, στην ίδια περίπου "φόρμα" με τα της εβδομάδος."

[/FONT][FONT=Verdana,sans-serif]"Και αυτό είναι ένα διαμάντι μελοποιϊας.
Μελισθέν στον παλαιό εκ του -πα- Β' ήχο, είναι κατάλληλο και γιά τα σημερινά δεδομένα.
[/FONT][FONT=Verdana,sans-serif]
Ο ερμηνευτής το ψάλλει με σεβασμό, με σωστές αναλύσεις, διαστήματα και τον αρμόζοντα χρόνο
.
[/FONT]
[FONT=Verdana,sans-serif]Τον ευχαριστούμε πολύ.[/FONT][FONT=Verdana,sans-serif]"

χς
[/FONT]
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Κατ᾿ ἀρχάς τό κείμενο βρίσκεται ἐδῶ, μέ πολλές εὐχαριστίες καί πάλι στόν Νικόλαο Μάννη καί τόν Γιάννη Ἀρβανίτη!

Συγχαρητήρια στόν Εὐάγγελο γιά τήν ἑρμηνεία!

Ὄντως πρόκειται γιά «διαμάντι» μελοποιίας μέ τά παλαιά χαρακτηριστικά, στά ὁποῖα εἶναι ἀνάγκη νά ἐπανέλθουμε, καί φυσικά καταλληλότατο καί γιά τά σημερινά δεδομένα (πού γιατί νά εἶναι ἄλλα;).

Βλέπω καταλληλότητα γιά τήν εἴσοδο στό «βασιλέα» καί συνέχεια μετά τήν εἴσοδο ἀπό τό «τῶν ὅλων». Ἡ διάκριση τοῦ ψάλτη (καί τοῦ μελοποιοῦ) θά φανεῖ σύμφωνα μέ τά δεδομένα τῆς ἡμέρας καί τῆς στιγμῆς, ἔχοντας τή δυνατότητα νά ἀπαλείψει τό «βασιλέα» μέ τό τεριρέμ, ἐνῶ πάλι θά χρειάζεται σέ εἰδικές περιπτώσεις.


 
Top