Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι

GabrielCremeens

Music Director at St. George, Albuquerque, NM
#1
Χριστός ανέστη!

Έχω μια απορία. Το τροπάριο που λέμε στον Όρθρο της Κυριακής, και σε μερικά αλλά σημεία (π.χ. στην εναρκτηριακό ακολουθία του Πάσχα, το Σάββατο του Λαζάρου, κ.α.), δηλαδή το γνωστό "᾽Ανάστασιν Χριστοῦ" --

"᾽Ανάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ῞Αγιον Κύριον ᾽Ιησοῦν, τόν μόνον ἀναμάρτητον. Τόν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καί τήν ἁγίαν σου ᾽Ανάστασιν ὑμνοῦμεν καί δοξάζομεν. Σύ γάρ εἶ Θεός ἡμῶν, ἐκτός Σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τό ὄνομά Σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί προσκυνήσωμεν τήν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ᾽Ανάστασιν· ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ, χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διαπαντός εὐλογοῦντες τόν Κύριον, ὑμνοῦμεν τήν ᾽Ανάστασιν αὐτοῦ. Σταυρόν γάρ ὑπομείνας δι' ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν."

Αυτό το τροπάριο ψάλλεται (ή ψαλλότανε) ποτέ; Υπάρχει μουσικό κείμενο;

-Γαβριήλ
 
Top