Ανάγνωσις χύμα πολυελέου - εκλογής

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
"...τὸν πολυέλεον καὶ τὴν ἐκλογήν χύμα..." ( ; ) Γνωρίζεται γιατί αυτό;
Προφανῶς γιατί δέν προβλέπει ἀγρυπνία. Ὑπάρχει ὑμνολογικό κάθισμα πολυελέου, ὁπότε ἀναγινώσκεται ὁ πολυέλεος καί ἡ ἐκλογή, ὅπως τά προβλεπόμενα καθίσματα τοῦ ψαλτηρίου.

 

antonios

Αετόπουλος Αντώνιος
#3
Προφανῶς γιατί δέν προβλέπει ἀγρυπνία. Ὑπάρχει ὑμνολογικό κάθισμα πολυελέου, ὁπότε ἀναγινώσκεται ὁ πολυέλεος καί ἡ ἐκλογή, ὅπως τά προβλεπόμενα καθίσματα τοῦ ψαλτηρίου.

Όντως το ΤΑΣ δεν προβλέπει αγρυπνία αλλά η ίδια η ύπαρξη του καθίσματος σημαίνει πολυέλεο που αρχικά δεν θα ήταν χύμα. Οπότε έχοντας αυτό στο νού μου διάβασα : τον πολυέλεο (κανονικά) και την εκλογή χύμα, αντί του ορθού : τον πολυέλεο και την εκλογή (αμφότερα) χύμα. Ευχαριστώ.
 
Top