Αλλαγές στη δομή (ενότητες) του forum

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#41
Νέες ενότητες δημιουργήθηκαν

Ηχογραφήσεις > Μέλη > Κινητές Εορτές

με υποενότητες

Τριώδιο ,
Μεγάλη Εβδομάς ,
Πεντηκοστάριο

και

Ηχογραφήσεις > Μέλη > Ακίνητες Εορτές

με υποενότητες

Σεπτέμβριος ,
Οκτώβριος ,
Νοέμβριος ,
Δεκέμβριος ,
Ιανουάριος ,
Φεβρουάριος ,
Μάρτιος ,
Απρίλιος ,
Μάιος ,
Ιούνιος ,
Ιούλιος ,
Αύγουστος

και οι παλαιότερες «Εορτές» και «Δωδεκαήμερο» καταργήθηκαν και τα περιεχόμενά τους συγχωνεύθηκαν στις νέες ενότητες.

Επίσης μετέφερα στις νέες ενότητες όσα θέματα πρόλαβα και βρήκα διάσπαρτα. Τα άλλα με τη βοήθεια του Γιάννη και των άλλων συντονιστών και μελών σιγά σιγά. Υπενθυμίζω οτι αυτά είναι για συλλογές ηχογραφήσεων μόνο. Τα σχετικά μουσικά κείμενα μπορούν να συνδέονται από την ενότητα των μουσικών κειμένων.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#43
Για να ξεχωρίσουν οι παλιές από τις νέες ανακοινώσεις στην ενότητα

Ειδήσεις και Ανακοινώσεις > Ζητείται ψάλτης/ψαλτήρι

χώρισα τα υπάρχοντα θέματα ανά χρόνο ώστε κάποιος που ενδιαφέρεται να μην χρειάζεται να ψάχνει τα παλαιότερα. Εάν κάποιες παλαιότερες θέσεις/αιτήσεις ισχύουν ακόμα μπορεί να ανοιχτεί ξανά θέμα στην τρέχουσα χρονιά (2010).
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#45
Νέα υπό-ενότητα

Τεχνολογία και Ψαλτική > Γραμματοσειρές και προγράμματα συγγραφής ψαλτικής

στην οποία μετέφερα όσα σχετικά θέματα μπόρεσα πρόχειρα να βρώ. Άλλες γραμματοσειρές και προγράμματα συγγραφής που δεν έχουν ήδη ξεχωριστό θέμα παρακαλώ προσθέστε όπως νομίζετε.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#47
Νέα υπο-ενότητα δημιουργήθηκε Ηχογραφήσεις > Κληρικοί και μετέφερα εκεί όσα θέματα βρήκα πρόχειρα από την κατηγορία Ιεροψάλτες. Από τις άλλες ενότητες σύνδεσμοι εν καιρώ.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#48
Νέα υπο-ενότητα δημιουργήθηκε

Οδηγίες χρήσης και ερωτήσεις > Ανέβασμα και κατέβασμα αρχείων

και μετέφερα εκεί όσα σχετικά βρήκα πρόχειρα. Επίσης συνέδεσα από εκεί την ενότητα

Οδηγίες χρήσης και ερωτήσεις > Εγγραφή και επεξεργασία ήχου, εικόνας και βίντεο

που περιγράφει τρόπους μετατροπής, επεξεργασίας και άλλα τεχνικά θέματα σχετικά με επισυνάψεις αρχείων στο φόρουμ.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#49
Νέα υπο-ενότητα

Ηχογραφήσεις > Πατριαρχικοί > Κανονάρχες Πατριαρχικών Χορών

στην οποία συνέδεσα όσα πρόχειρα βρήκα από ιεροψάλτες που διετέλεσαν κανονάρχες στον Πατριαρχικό ναό. Εάν υπάρχουν και άλλοι με υπάρχοντα θέματα που δεν τους συνέδεσα ενημερώστε με με ΠΜ να τους προσθέσω.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#51
Μικρή διαρρύθμιση στις υποενότητες της ενότητας Τυπικόν, Υμνολογία και Ψαλτική Τάξις > Υμνολογία > Πηγές. Η ενότητα Ακολουθίες Αγίων και Εορτών μετονομάστηκε σε Ακολουθίες Μηναίου (Ακίνητες) και δημιουργήθηκε άλλη υπο-ενότητα για τις κινητές ακολουθίες ώς εξής:

Ακολουθίες Κινητές ,
Ακολουθίες Μηναίου (Ακίνητες)
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#52
Τακτοποίησα λίγο την ενότητα

Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής > Ήχοι, Φθορές και Χρόες

δημιουργώντας νέες υποενότητες ανά ήχο(ους) και μεταφέροντας εκεί όσα θέματα βρήκα διάσπαρτα ανά το φόρουμ για ευκολότερη εύρεση και περιήγηση.

Επίσης νέα υπο-ενότητα

Σημειογραφία και Παλαιογραφία > Ορθογραφία

και νέα υποενότητα

Ηχογραφήσεις > Κληρικοί > Ιερατικές εκφωνήσεις
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#53
Η ενότητα Σχετικά με το φόρουμ > Μέλη μετονομάστηκε σε

Σχετικά με το forum > Αφίξεις/Αναχωρήσεις Μελών

και κάποια σχετικά θέματα από άλλες ενότητες μεταφέρθηκαν εκεί. Ανακοινώσεις απουσίας μελών μπορούν να μπαίνουν σε αυτή την ενότητα επίσης. Υπενθυμίζω οτι η ενότητα αυτή είναι ορατή μόνο σε συνδεδεμένα μέλη του φόρουμ και όχι δημόσια.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#55
Μετονομασία της ενότητας Σχετικά με το φόρουμ > Ανακοινώσεις σε Σχετικά με το φόρουμ > Ανακοινώσεις Συντονιστών.

Μετονομασία της ενότητας Σχετικά με το φόρουμ > Αφίξεις/Αναχωρήσεις Μελών σε Σχετικά με το φόρουμ > Ανακοινώσεις Μελών.

Επίσης νέα υποενότητα Σύλλογος Ιεροψαλτών Χαλκιδικής.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#57
Υπάρχουν πλέον φάκελοι για πάνω από 80 Βυζαντινές χορωδίες στην ενότητα

Ηχογραφήσεις > Ψαλτικοί Χοροί (Χορωδίες)

χωρίς κάποια ταξινόμηση. Και άλλες θα προστεθούν εν καιρώ.

Επίσης προστέθηκαν υπο-ενότητες

Σημειογραφία και Παλαιογραφία > Βαρεία
Σημειογραφία και Παλαιογραφία > Μικρό ίσον

και σιγά σιγά μπορούν να προστεθούν και άλλες.
 
Last edited:

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#58
Νέα ενότητα

Γενικά περί Ψαλτικής > Ψαλτική Παράδοση > Μετάφραση λειτουργικών κειμένων

στην οποία μετέφερα μερικά διάσπαρτα σχετικά θέματα.

Επίσης στην ίδια ενότητα νέες υποενότητες

Ψαλτική Παράδοση > Ψαλτικό ύφος και ψαλτικές σχολές
Ψαλτική Παράδοση > Μελοποιΐα
Ψαλτική Παράδοση > Γυναίκα και Ψαλτική

Επίσης η ενότητα Πατριαρχική Επιτροπή (1881-83) μετονομάστηκε σε

Πατριαρχικές Επιτροπές (1880 - 1914)

για να περιλάβει όλες μουσικές επιτροπές που συστήθηκαν με Πατριαρχική πρωτοβουλία τα χρόνια εκείνα και το έργο τους.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#60
Έκανα και άλλη αναδιοργάνωση στο αρχείο για το Θρ. Στανίτσα και μετέφερα όσα πρόλαβα

Ηχογραφήσεις > Πατριαρχικοί > Στανίτσας Θρασύβουλος

Παράκληση προς Στανιτσομαθείς:

α) Κάντε μια περιήγηση σε όσα θέματα έχω μετακινήσει ήδη στις υποενότητες προς επισήμανση λαθών και προτάσεις διορθώσεων.

β) ας προσπαθήσουμε να βρούμε τις χρονολογίες ή έστω ότι πληροφορίες τόπου και χρόνου υπάρχουν για όσα θέματα δεν έχουν

γ) Ότι ηχογραφήσεις του άρχοντα υπάρχουν σε άλλα σημεία του φόρουμ που δεν έχουν συνδεθεί από την ενότητα των ηχογραφήσεων ή στο υπόμνημα του Γιάννη Μπουλμπουτζή να τις συνδέσουμε σιγά σιγά.

Παράκληση πρός όλους:

Όταν ανεβάζετε στο εξής ηχογραφήσεις του Θρ. Στανίτσα, ανεβάζετέ τες στην κατάλληλη υποενότητα ανάλογα με την εποχή της ηχογράφησης και δίνετε στον τίτλο τόπο και χρόνο της ηχογράφησης εάν υπάρχει.

Ευχαριστώ.
 
Top