Ακἀθιστος Ύμνος από studio

#1
Ανεβάζω, με την άδεια του δασκάλου φυσικά, κάποια αποσπάσματα από ηχογράφηση του Ακαθίστου Ύμνου σε studio.Τα κομμάτια ψάλλει μόνος του συνοδεία ισοκρατήματος εκτός από το "Τη υπερμάχω" του Ραιδεστηνού, το οποίο αποδίδεται εν χορώ.
 

Attachments

#2
'Έστημεν ευλαβώς" σ' όλο ο εύρος των μουσικών ικανοτήτων του Δασκάλου. Από την "υψηλοτέραν των Ουρανών" έως το "αμέτρητόν της βάθος" . Μαθήματα υψηλής δεξιοτεχνίας , καλλικελάδου φωνής δωρήματος άνωθεν καταβαίνοντος, για να διδάξουν με εύπλαστη και ευρύχωρη ακρίβεια τον αρχάριο, να εισαγάγουν τον αμύητο, να δοξολογήσουν την Απειρόγαμον Πλατυτέραν. Ευχαριστούμε και τον Δάσκαλο και τον κο Κατσικλή για ό,τι μας προσφέρουν. Ο Θεός και η Παναγία μας να του προστατεύουν. Περιμένουμε συνεχώς ...
 
Top