[Ερώτηση] Ακολουθίες για όλες τις Οικουμενικές Συνόδους

DESPOTAS

Μέλος
Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε ακολουθίες για όλες τις Οικουμενικές Συνόδους......ευχαριστώ
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Αὐτὸ ποὺ ἔχει ξεχαστεῖ εἶναι ἡ ἀνάγνωση τοῦ ὅρου κάθε συνόδου (δηλ. τοῦ συνοδικοῦ) πρὸ τοῦ ἀποστόλου στὴν ἡμέρα τῆς μνήμης της

(τυπικὸ τῆς ἁγίας Σοφίας μεταξὺ τῶν ἐτῶν 950-959 ἔκδ. J. Mateos Le Typicon de la Grande Eglise τόμος 1 στὸ Orientalia Cristiana Analecta 165 σ. 342, Dmitrievskij τ. 1 σσ. 92, 93, 826-827, χφ. Φλωρεντίας Conv. Soppr. 24 (a.k.a. 2742; Plut. 42) ἐκλογάδιο ια' αἰ. φ. 78r-86r, ΤΑΣ κεφ. ια’ καὶ Dmitrievkij τ. 3 σ. 341, )
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Α΄ : Κυριακή μετά τήν Ἀνάληψιν (βλ. Πεντηκοστάριον)
Β΄ : Ἐδῶ (κι ἐδῶ)
Δ΄ ἀλλά καί τῶν 6 : Πρβλ. ἐδῶ
Ζ΄ : Κυριακή 11-17 Ὀκτωβρίου (βλ. Μηναῖον Ὀκτωβρίου)

Αὐτά γιά ἀκολουθίες. Γιά μνῆμες:

25 Ἰουλίου, Μνήμη τῶν Ἁγίων 165 Πατέρων, τῶν ἐν τῇ Πέμπτῃ Οἰκουμενικῇ Συνόδῳ συνελθόντων.
9 Σεπτεμβρίου, Μνήμη τῆς ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Τρίτης Συνόδου τῶν ἁγίων διακοσίων Πατέρων.
14 Σεπτεμβρίου, Μνήμη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, τῶν συνελθόντων ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Οἰκουμενικῇ Ἕκτῃ Συνόδῳ.

Γι᾿ αὐτές τίς μνῆμες ὐπάρχουν στό δίκτυο ἀπολυτίκια, κοντάκια καί μεγαλυνάρια.​
 
Top