Ακολουθία 26ης Μαρτίου κατά την Δ΄ ή Ε΄ Κυριακή των Νηστειών

#1
Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που τα Τυπικά , όταν η 26η Μαρτίου συμπέσει με την Δ΄ ή Ε΄ Κυριακή των Νηστειών προτιμούν να συμπεριλάβουν την ακολουθία του Αρχαγγέλου και όχι του Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος ή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας;
Δε θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η σύναξη του Αρχαγγέλου τιμάται μέσω της ούτως ή άλλως συμπεριλαμβανομένης ακολουθίας του Ευαγγελισμού και να συμπεριληφθεί αντί της ακολουθίας της συνάξεως του Αρχαγγέλου – η οποία φαίνεται να αποτελεί ένα είδος «σαρακοστιανής» παράτασης του Ευαγγελισμού και είναι και η αυτή με την ακολουθία της 13ης Ιουλίου- η των οσίων;
 
#2
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο όσιος Ιωάννης και η οσία Μαρία εορτάζουν κανονικά την 30 Μαρτίου και την 1 Απριλίου, όπου θα πούμε τις ακόλουθες τους έτσι κι αλλιώς. Άρα η 26 Μαρτίου ως 1η μεθέορτη (σύναξη) και ως απόδοση (στον εσπερινό​) προηγείται;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Πρόκειται περί Ἀποδόσεως τῆς Ἑορτῆς καί ὄχι γιά «ακολουθία του Αρχαγγέλου». Ὅταν αὐτή συμπέσει σέ Σάββατον ἤ Κυριακή τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, τότε ψάλλεται ἤ συμψάλλεται, ἐν ἀντιθέσει μέ τήν ἀπό Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς σύμπτωση, πού τότε ἀποδίδεται στόν Ἑσπερινό τῆς Κυριακῆς ἕως Πέμπτης.
Σχετικό θέμα: Σάββατον Β΄ Νηστειών - 26 Μαρτίου 2016, πού μόνον τό Τυπικόν Ἐκκλ. Κύπρου, ἐκ παρερμηνείας τοῦ ΤΜΕ, ἤτοι ἀναγνώσεως ἄλλης διατάξεως, δέν ἐπεκτείνει στό Σάββατον.

Ὁδηγός τῶν διατάξεων εἶναι τό ΛΕ΄ κεφ. τῶν Ἀπορουμένων τοῦ ΤΑΣ. Τό ΤΑΣ, πού διασώζει στό ΛΣΤ΄ κεφ. καί τήν παλαιάν τάξιν συμψαλμωδίας τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἐπιλαχόντος ἁγίου τῆς ἡμέρας, ἀλλά γνωρίζει καί τήν μεταγενέστερη μετάθεση τῆς ἀκολουθίας τῆς Ὁσίας.
Τά νεώτερα Πατριαρχικά Τυπικά (ΤΚΠ καί ΤΜΕ) ἀκολουθοῦν αὐτή τήν τάξη, μέ τή διαφορά ὅτι διατάσσουν τήν ἀπόδοση στούς αἴνους πρό τοῦ δοξαστικοῦ τοῦ Τριῳδίου. Αὐτό ἐπικρίνεται, ἀλλά θεωρῶ ὅτι τό κάνουν ἐπειδή ἀκριβῶς θά ἔπρεπε νά ὁρισθεῖ καί δοξαστικό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, πού τό ΤΑΣ τό προβλέπει ὡς στιχηρό τῶν αἴνων (ὅπως καί τό δοξαστικό τοῦ Τριῳδίου, ὡς α΄ ψαλμώδηση). ΤΚΠ καί ΤΜΕ τό θέτουν στά ἀπόστιχα τοῦ Ἑσπερινοῦ. Βέβαια, πῶς δέν θά ψαλοῦν τά ἀντίφωνα καί τό ἀπολυτίκιον στή λειτουργία καί δέν θά χρησιμοποιεῖται τό ἀπολυτίκιον καί τόν κοντάκιον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ μέχρι τήν Θ΄; Δέν εἶναι σαφῆ τά Πατριαρχικά Τυπικά (ΤΚΠ καί ΤΜΕ) σ᾿ αὐτό τό σημεῖο.

Ὑπ᾿ ὄψιν ὅτι μέ τό νέο ἡμερολόγιο αὐτή ἡ ἀπόδοση μπορεῖ νά συμπέσει καί τήν Α΄ καί Β΄ Κυριακή (καί τήν Γ΄ Κυριακή, πού συμπίπτει μέ τό π. ἡ., ἀλλά δέν ἀναφέρει κάτι τό ΤΑΣ). Στό ΣΤ ὁ μακαριστός π. Κων. Παπαγιάννης διατείνεται ὅτι συμψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Δέν ἔψαξα τέτοια περίπτωση στά ἐπίσημα ἐτήσια βοηθήματα (ἄν ὑπῆρξε).

 
#4
Όταν , όμως, η 26η του Μαρτίου συμπίπτει με την Δ΄Κυριακή των Νηστειών , η 30η Μαρτίου , ημέρα της μνήμης του οσίου Ιωάννου της Κλίμακος, συμπίπτει με την Πέμπτη του Μεγάλου κανόνος και ,αν ο Μέγας κανών ψαλεί κατά την παλαιά τάξη εις τον Όρθρο, η ακολουθία του αγίου της ημέρας καταλιμπάνεται, όπως ούτως ή άλλως καταλιμπάνεται εις τον προηγηθέντα Εσπερινό.
Αν ,πάλι , η 26η του Μαρτίου συμπίπτει με την Ε΄Κυριακή των Νηστειών, η 1η Απριλίου ,ημέρα μνήμης της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, συμπίπτει με το Σάββατο του Λαζάρου, οπότε η ακολουθία της και πάλι καταλιμπάνεται «εν τοις Αποδείπνοις».
Έτσι δύο άγιοι ,των οποίων η μνήμη μεταφέρθηκε σε Κυριακή της Τεσσαρακοστής προς μείζονα εορτασμό ,μένουν ουσιαστικά ανεόρταστοι.
Μια απλοϊκή σκέψη : Μήπως η τυπική διάταξη της ακολουθία της 26ης Μαρτίου εν τη Δ΄και Ε΄Κυριακή των Νηστειών είχε διαμορφωθεί πρίν την μεταφορά της μνήμης των οσίων σε Κυριακή και , όταν αργότερα συνετελέσθη αυτή η μεταφορά , το Τυπικό της 26ης έμεινε ανέπαφο , συντελούντος προς τούτο και του σπανίου της περιπτώσεως; Οι ειδήμονες και ιστορικοί της λειτουργικής τάξεως έχουν και πάλι το λόγο.
 
#5
Π.Μάξιμε ευλογείτε.
Σαφής και διειδυτικός στις απαντήσεις σας , όπως πάντα.
Τα προηγούμενα εγράφησαν εις απάντηση του κ.Καραγιαννάκη και πριν δω το μήνυμά σας .
Σας ευχαριστώ για τον κόπο.
 
#6
Πιστεύω ότι οι άγιοι Πατέρες, έκαναν μετάθεση τους δύο οσίους σε Κυριακή, επειδή οι πράξεις τους (η ανάβαση στις αρετές, και η μετάνοια μίας αμαρτωλής), βοηθούν τον αγώνα των πιστών. Εάν εόρταζαν απόλυτα τα πρόσωπα, όπως οι μεγαλομάρτυρες (Γεώργιος, 40 μάρτυρες), ή οι απόστολοι (Μάρκος, Ιάκωβος), πιστεύω δεν θα πήγαινε η ακολουθία τους σε απόδειπνα, ούτε θα προψάλλονταν την β΄ εβδομάδα με τις ακολουθίες που πέφτουν Μεγάλη Εβδομάδα και Διακαινήσιμο.
Άρα μάλλον θέλανε ένα θέμα για τον εορτασμό της Κυριακής (ανάσταση) με Τριώδιο (κατάνυξη, μετάνοια), όπως και οι προηγούμενες. Όταν όμως ήδη πέφτουν δύο εορτασμοί μαζί (ανάσταση και ευαγγελισμός), δεν νομίζω ότι θα προηγηθούν την Κυριακή.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Π.Μάξιμε ευλογείτε.
Σαφής και διειδυτικός στις απαντήσεις σας , όπως πάντα.
Τα προηγούμενα εγράφησαν εις απάντηση του κ.Καραγιαννάκη και πριν δω το μήνυμά σας .
Σας ευχαριστώ για τον κόπο.
Νά εἶσαι καλά Βασίλειε, πού μᾶς βάζεις καί μελετᾶμε!
Καί περισσότερη διείσδυση χρειάζεται... :)

Πολλῶν ἁγίων ἡ ἀκολουθία κάποια χρονιά θά ὑποχωρήσει μπροστά στήν Ἀνάσταση καί στίς Δεσποτικές καί Θεομητορικές ἑορτές, στά μεθέορτα καί στίς ἀποδόσεις αὐτῶν.
Τό θέμα τυπικοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εἶναι πολυπλοκώτατο, ἀπό τά ἀρχαῖα μέχρι τά νεώτερα τυπικά.
Ἀλλά καί τό θέμα τῶν Κυριακῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς ὁμοίως, ὅπως ἔχει ἀναλυθεῖ στό θέμα: Εμβομαδιαία θεματολογία Μ. Τεσσαρακοστής.
Οἱ δύο Ὅσιοι μήπως ἔχουν πλήρη ἑορτάσιμο ἀκολουθία; Προβλέπεται δοξαστικό αἴνων; Προβλέπονται ἀναγνώσματα τους στή Λειτουργία;
Τίς δύο αὐτές Κυριακές ἔχει διατηρηθεῖ ὁ κανών τοῦ παλαιοῦ θέματος στό ἰσχῦον Τριῴδιο. Ἀλλά κι αὐτός καταλιμπάνεται στήν προκειμένη περίπτωση.
Τά δοξαστικά τῶν αἴνων ὅλων τῶν Κυριακῶν δέν ἔχουν σχέση μέ τά σημερινά θέματα, ἀλλά διατηροῦνται καί σ᾿ αὐτή τήν περίπτωση.

ΥΓ. 1) Στίς 26/3/2017 εἶπα καί ψάλλαμε τό ἀπολυτίκιο τοῦ Ὁσίου στή Λειτουργία, γιατί δέν γίνεται νά ζητᾶμε μόνον χρήματα γιά τή Μονή Σινᾶ. :wink:
ΥΓ. 2) Πάντως πολλοί θά ἀναρωτήθηκαν, ὅπως κι ἐσύ, καί θά παραξενεύτηκαν. Τό θέμα τοῦ τυπικοῦ ὅμως εἶναι βαθύτερο καί χρειάζεται βαθύτερη κατανόηση καί ὄχι ἐπιφανειακή ἤ συναισθηματική ἀντιμετώπιση, πού ὅμως ἔτσι συνήθως ἀντιμετωπίζεται (ὄχι ἀπό σένα).

 
#8
Έως ότου ετοιμάσω την παρακάτω απάντηση στον κ. Καραγιαννάκη και πάλι με πρόλαβε ο π. Μάξιμος ,τον οποίο και ευχαριστώ για την ουσιαστική του απάντηση. Πάντοτε «επί τον τύπον των ήλων». Ωστόσο την παραθέτω.

Κ. Καραγιαννάκη ,
η θεολογική σας ερμηνεία –όχι και τόσο, δυστυχώς, συνηθισμένη σε θέματα ερμηνείας των Τυπικών διατάξεων -σχεδόν με καλύπτει και σας ευχαριστώ.

Δεν θα αντέβαινε , ωστόσο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ούτε στον αναστάσιμο χαρακτήρα της ημέρας (αναστάσιμη ακολουθία Παρακλητικής) ούτε και στον εορταστικό της αποδόσεως του Ευαγγελισμού(ακολουθία Ευαγγελισμού), η ενδεχόμενη συμπερίληψη και της ακολουθίας των οσίων αντί της ακολουθίας του Αρχαγγέλου για να συνυπάρχει στις Κυριακές αυτές και το Σαρακοστιανό θέμα (κατάνυξη, μετάνοια) που επισημάνατε .

Έξάλλου με την ακολουθία Ευαγγελισμού πιστεύω ότι τιμάται «ικανώς» και η Σύναξις του Αρχαγγέλου , όπως την 26η Δεκεμβρίου η Σύναξις της Θεοτόκου άνευ ιδιαιτέρας ακολουθίας. Άλλωστε η ακολουθία του Αρχαγγέλου (26ης Μαρτίου) αναφέρεται γενικά σ΄αυτόν και όχι αποκλειστικά ως υπουργήσαντα εις την Σύλληψη του Κυρίου, γι αυτό και η ακολουθία αυτή είναι η αυτή με την της 13ης Ιουλίου και είναι μεν ικανοποιητική για μια «Σαρακοστιανή» παράταση των μεθεόρτων του Ευαγγελισμού ,διότι τα πανηγυρικά της εορτής δύσκολα «εμβαίνουν» εντός πενθημέρου ,αλλά σε κανονική απόδοση του Ευαγγελισμού σε Κυριακή νομίζω ότι η ακολουθία της εορτής καλύπτει «αποτελεσματικότερα» και την Σύναξη του Αρχαγγέλου.
Όλα αυτά , βέβαια, ως ένας προβληματισμός θεωρητικού περιεχομένου.

Συγχωρέστε με για τον μακροπερίοδο και , πιθανώς, ασαφή λόγο.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9
Δεν θα αντέβαινε , ωστόσο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ούτε στον αναστάσιμο χαρακτήρα της ημέρας (αναστάσιμη ακολουθία Παρακλητικής) ούτε και στον εορταστικό της αποδόσεως του Ευαγγελισμού(ακολουθία Ευαγγελισμού), η ενδεχόμενη συμπερίληψη και της ακολουθίας των οσίων αντί της ακολουθίας του Αρχαγγέλου για να συνυπάρχει στις Κυριακές αυτές και το Σαρακοστιανό θέμα (κατάνυξη, μετάνοια) που επισημάνατε .

Έξάλλου με την ακολουθία Ευαγγελισμού πιστεύω ότι τιμάται «ικανώς» και η Σύναξις του Αρχαγγέλου , όπως την 26η Δεκεμβρίου η Σύναξις της Θεοτόκου άνευ ιδιαιτέρας ακολουθίας. Άλλωστε η ακολουθία του Αρχαγγέλου (26ης Μαρτίου) αναφέρεται γενικά σ΄αυτόν και όχι αποκλειστικά ως υπουργήσαντα εις την Σύλληψη του Κυρίου, γι αυτό και η ακολουθία αυτή είναι η αυτή με την της 13ης Ιουλίου και είναι μεν ικανοποιητική για μια «Σαρακοστιανή» παράταση των μεθεόρτων του Ευαγγελισμού ,διότι τα πανηγυρικά της εορτής δύσκολα «εμβαίνουν» εντός πενθημέρου ,αλλά σε κανονική απόδοση του Ευαγγελισμού σε Κυριακή νομίζω ότι η ακολουθία της εορτής καλύπτει «αποτελεσματικότερα» και την Σύναξη του Αρχαγγέλου.
Όλα αυτά , βέβαια, ως ένας προβληματισμός θεωρητικού περιεχομένου.

Συγχωρέστε με για τον μακροπερίοδο και , πιθανώς, ασαφή λόγο.
Ἀπ᾿ ὅ,τι κατάλαβα δέν ἔχεις πρόβλημα μέ τήν ἀπόδοση ἀλλά μέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀρχαγγέλου.
Ὑπάρχει μιά λογική, ἀλλά πιστεύω ὅτι οἱ δύο αὐτές Κυριακές, πού διατηροῦν καί τόν κανόνα τοῦ παλαιοῦ θέματος, δέν ἦταν εὔκολο νά ἐπιλεγεῖ ἡ παράλειψη αὐτοῦ καί νά διατηρηθεῖ τῶν Ὁσίων. Βλέπεις, τίς διατάξεις τίς κανονίζει ὁ ἀριθμός τῶν κανόνων. Ὁπότε καταλιμπάνονται ἀμφότεροι καί προστίθεται τρίτος τοῦ Ἀρχαγγέλου. Οἱ καταλιμπανόμενοι ψάλλονται στά Ἀπόδειπνα τοῦ Σαββάτου καί τῆς Κυριακῆς ἀντίστοιχα.
Ἐπίσης ὁ «ιδιαίτερος λόγος» πού ἐπικαλεῖσαι ἀρχικά, πρέπει νά εἶναι καί ἡ μεταγενέστερη μετάθεση τῶν σταθερῶν μνημῶν καί τό «ὑποδεέστερον» (θά λέγαμε) τῆς Δεσποτοθεομητορικῆς (ὅπως ἐπισημάνθηκε, σύν τοῦ ὄτι δέν πρόκειται γιά ἐπισήμως ἑορταζομένων).
Τό τυπικό πού προτείνεις, κατά μέν τό ΤΓΡ τηρεῖται κατά τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, κατά δέ τό ΤΜΕ ἡ ἀπόδοση γίνεται τό Σάββατο στόν Ἑσπερινό καί τίποτε δέν ψάλλεται ἀπό τά τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὅταν ἡ Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως συμπέσει στίς 26 Μαρτίου. Εἶναι διαφορετική ὅμως ἡ Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως μέ τίς Δ΄ καί Ε΄ Κυριακές.

Ἀναφορικά μέ:
Στό ΣΤ ὁ μακαριστός π. Κων. Παπαγιάννης διατείνεται ὅτι συμψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Δέν ἔψαξα τέτοια περίπτωση στά ἐπίσημα ἐτήσια βοηθήματα (ἄν ὑπῆρξε).
Τελευταία φορά συνέπεσε τό 2000, ὅπου στά Δίπτυχα (σύνταξη +Ἀπ. Βαλληνδρᾶ) καταλιμπάνεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ κατ᾿ ἀναλογίαν τῶν δύο αὐτῶν Κυριακῶν, σέ σημείωση ὅμως ἀναφέρει ὅτι στόν Καθεδρικό Ναό Θεσσαλονίκης ἤ ὅπου ἀλλοῦ ἑορτάζεται ὁ ἅγιος, καταλιμπάνονται τά τοῦ Ἀρχαγγέλου καί ἀντ᾿ αὐτῶν ψάλλονται τά τοῦ ἁγίου.

 
#10
Π. Μάξιμε , σας ευχαριστώ πολύ.
Νομίζω ότι μετά τα όσα καταθέσατε το θέμα διευκρινίστηκε στην ολότητά του.
Συγκεκριμένα κρατώ τα εξής από τα υπ΄ αριθμόν 3 , 7, 9 μηνύματά σας:
1. «Ὁδηγός τῶν διατάξεων εἶναι τό ΛΕ΄ κεφ. τῶν Ἀπορουμένων τοῦ ΤΑΣ. Τό ΤΑΣ, πού διασώζει στό ΛΣΤ΄ κεφ. καί τήν παλαιάν τάξιν συμψαλμωδίας τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἐπιλαχόντος ἁγίου τῆς ἡμέρας, ἀλλά γνωρίζει καί τήν μεταγενέστερη μετάθεση τῆς ἀκολουθίας τῆς Ὁσίας.».
2. «Πολλῶν ἁγίων ἡ ἀκολουθία κάποια χρονιά θά ὑποχωρήσει μπροστά στήν Ἀνάσταση καί στίς Δεσποτικές καί Θεομητορικές ἑορτές, στά μεθέορτα καί στίς ἀποδόσεις αὐτῶν.».
3. «Τό θέμα τυπικοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εἶναι πολυπλοκώτατο, ἀπό τά ἀρχαῖα μέχρι τά νεώτερα τυπικά.».
4. « Ἀλλά καί τό θέμα τῶν Κυριακῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς ὁμοίως».
5. « Οἱ δύο Ὅσιοι μήπως ἔχουν πλήρη ἑορτάσιμο ἀκολουθία; Προβλέπεται δοξαστικό αἴνων; Προβλέπονται ἀναγνώσματα τους στή Λειτουργία;».
6. «Τίς δύο αὐτές Κυριακές ἔχει διατηρηθεῖ ὁ κανών τοῦ παλαιοῦ θέματος στό ἰσχῦον Τριῴδιο. Ἀλλά κι αὐτός καταλιμπάνεται στήν προκειμένη περίπτωση.».
7. «οἱ δύο αὐτές Κυριακές, πού διατηροῦν καί τόν κανόνα τοῦ παλαιοῦ θέματος, δέν ἦταν εὔκολο νά ἐπιλεγεῖ ἡ παράλειψη αὐτοῦ καί νά διατηρηθεῖ τῶν Ὁσίων. Βλέπεις, τίς διατάξεις τίς κανονίζει ὁ ἀριθμός τῶν κανόνων. Ὁπότε καταλιμπάνονται ἀμφότεροι καί προστίθεται τρίτος τοῦ Ἀρχαγγέλου. Οἱ καταλιμπανόμενοι ψάλλονται στά Ἀπόδειπνα τοῦ Σαββάτου καί τῆς Κυριακῆς ἀντίστοιχα.».
8. «ὁ «ιδιαίτερος λόγος» πού ἐπικαλεῖσαι ἀρχικά, πρέπει νά εἶναι καί ἡ μεταγενέστερη μετάθεση τῶν σταθερῶν μνημῶν καί τό «ὑποδεέστερον» (θά λέγαμε) τῆς Δεσποτοθεομητορικῆς (ὅπως ἐπισημάνθηκε, σύν τοῦ ὄτι δέν πρόκειται γιά ἐπισήμως ἑορταζομένων).»


Αυτά πάνω-κάτω είχα κατά νουν και εγώ, αλλά αποκτά άλλη βαρύτητα να τα επισημαίνει ένας έγκυρος μελετητής και ειδήμων , όπως εσείς.
Επίσης πρέπει να ευχαριστήσω και τον κ. Καλογιαννάκη για την απόπειρα θεολογικής ερμηνείας της υπό εξέταση περιπτώσεως στο υπ΄αριθμόν 6 μήνυμά του.

Η περίπτωση να συμπέσει η 26η Μαρτίου κατά την Α΄ (κατά το διορθωμένο Ιουλιανό) ή Γ΄Κυριακή των Νηστειών είναι , βεβαίως, διαφορετική.

Η περίπτωση να συμπέσει κατά την Β΄Κυριακή (κατά το διορθωμένο Ιουλιανό) , ενώ φαίνεται όμοια με αυτή της Δ΄και Ε΄Κυριακής , ταπεινά φρονώ ότι δεν είναι εντελώς όμοια για τους λόγους που επικαλείται ο αείμνηστος π. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης στην υπ΄αριθμό 758 σημείωσή του στο ΣΤ ότι δηλαδή η Β΄Κυριακή των νηστειών αποτελεί οιονεί συνέχεια της Κυριακής της Ορθοδοξίας και όχι μετάθεση μνήμης εορταζομένου αγίου και θα πρέπει να συμπεριληφθεί η ακολουθία του Αγίου Γρηγορίου αντί της του Αρχαγγέλου. Εξ άλλου δεν είναι προβλεπόμενη περίπτωση από τα Τυπικά καθ΄ ότι προέκυψε μετά την διόρθωση του ημερολογίου και δεν υπάρχει σαφής υποχρέωση να εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα για την Δ΄ή Ε΄Κυριακή.

Ίσως στον όλο προβληματισμό μας θα έπρεπε να ληφθεί υπ΄όψιν και η «κάπως ανάλογη» περίπτωση της εορτής της Υπαπαντής με την έννοια ότι και αυτή έχει Σύναξη αγίων κατά την επομένη του εορτασμού της: Όταν ,δηλαδή, η Εορτή συμπέσει κατά το Σάββατο της Τυρινής προβλέπεται να καταλιμπάνεται η ακολουθία της Συνάξεως των αγίων Συμεών και Άννης κατά την Κυριακή της Τυρινής ,την 3η Φεβρουαρίου- αναγκαστικά βεβαίως, ποια θα παραλείπονταν η της Τυρινής; -και περιλαμβάνονται η αναστάσιμος ,η της Υπαπαντής και η του Τριωδίου.

Την ευχή σας και ευχαριστώ και πάλι.
 
Top