Ακολουθία των Αγίων Ερμολάου, Ερμίππου και Ερμοκράτους.

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
Με αφορμή το μήνυμα του κ. Γεωργίου Σέπκα που αφορά τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής καταθέτω τον προβληματισμό μου για την [έστω υπό του ΤΜΕ μόνο εν Κυριακή] παράλειψη της Ακολουθίας των Αγίων Ερμολάου και την συμπλήρωση της Ακολουθίας της Αγίας Παρασκευής στα εν χρήσει Μηναία.
Σε όσα παλαιά Τυπικά έχω δεί η Ακολουθία των Αγίων υπάρχει συμψαλλομενη ασφαλώς μετά της Οκτωήχου.
Για αυτό θεωρώ πως πρέπει αυτή - έστω και μή εορτάσιμος- να συμψάλλετε ακόμα και ημέρα Κυριακή.

Η "άτεχνη" συμπλήρωση της Ακολουθίας της Αγίας Παρασκευής στο Μηναίον παρουσιάζει αρκετές ασυνέπειες και προβλήματα.
Εφ' όσον υπάρχουν εορταστικά καθίσματα δεν χρειάζονται οι ειρμοί στις γ', στ', η' και θ' ωδές.
Το απολυτίκιον των Αγίων δεν χρειάζεται εφόσον οι Άγιοι στερούνται Δοξαστικού.
[Τουλάχιστον σε ημέρα Κυριακή αυτό πρέπει να εφαρμοστεί]

Το [FONT=&quot]"Καὶ ἡ λοιπὴ Ἀκολουθία, ὡς σύνηθες, καὶ Ἀπόλυσις." πρέπει - εφ' όσον έχει συμπληρωθεί η ακολουθία της Αγίας- σε "Δοξολογία Μεγάλη και Απόλυσις".
Ίσως, σε περίπτωση που θα συμψαλλούν οι ακολουθίες, θα ήταν καλύτερο να προηγηθούν τα της εορτάσιμης ακολουθίας [δηλ. Αγίας Παρασκευής] και να έπονται τα των Αγίων.

Πάντως για τους εορτάζοντες Ναούς ασφαλώς ισχύουν οι διατάξεις που ορίζουν την παράλειψη της Ακολουθίας των Αγίων Ερμολάου, Ερμίππου και Ερμοκράτους.
[/FONT]
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Δέν μπορεῖ νά διαφωνήσει κανείς μαζί σου. Ὄντως σέ μεταγενέστερες συμπληρώσεις τῶν Μηναίων, προκειμένου μιά ἀκολουθία νά γίνει ἑορταστική, δέν προσέχθηκαν κάποια πράγματα καί ἔχουν παραμείνει τά προηγούμενα.
Ἐπίσης δέν μπορεῖ νά διαφωνήσει κανείς μαζί σου καί στήν συμψαλμωδία τῆς ἀκολουθίας τῶν ἁγίων ἱερομαρτύρων ἀκόμη καί σέ ἡμέρα Κυριακή, ἐκτός δηλονότι τῶν πανηγυριζόντων Ναῶν. Αὐτό τηρεῖ καί ὁ π. Κων. Παπαγιάννης σέ ἄλλες περιπτώσεις στό ΣΤ, σέ ἀντίθεση μέ τό ΤΜΕ, ὄχι ὅμως στήν παροῦσα περίπτωση.
Βέβαια σέ τί συνίσταται αὐτή ἡ συμψαλμωδία; Στά ἑσπέρια καί στόν κανόνα προφανῶς.

Ἐπίσης χρειάζεται προσοχή στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, ἐπειδή οἱ νέες ἐκδόσεις ἔχουν δύο ἀποστολικά ἀναγνώσματα. Οἱ παλαιότερες μόνον τῶν ἱερομαρτύρων. Σέ ὅσες ἐκδόσεις, λοιπόν, ὑπάρχουν δύο, λέμε τό δεύτερο.

ΥΓ. Περί τῆς τυπικῆς διατάξεως αὐτῆς τῆς ἡμέρας, πρβλ. Συμβολή, 5, 36 καί 9, 36.


 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#3
π. Μάξιμος;43030 said:

Βέβαια σέ τί συνίσταται αὐτή ἡ συμψαλμωδία; Στά ἑσπέρια καί στόν κανόνα προφανῶς.

Και το μεσώδιον κάθισμα.

π. Μάξιμος;43030 said:
Ἐπίσης χρειάζεται προσοχή στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, ἐπειδή οἱ νέες ἐκδόσεις ἔχουν δύο ἀποστολικά ἀναγνώσματα. Οἱ παλαιότερες μόνον τῶν ἱερομαρτύρων. Σέ ὅσες ἐκδόσεις, λοιπόν, ὑπάρχουν δύο, λέμε τό δεύτερο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλ. της Αγίας, Πέμπτης ιε΄ εβδομάδος επιστ. "προ του ελθείν την πίστιν" (Γαλ. γ΄ 23- δ΄ 5)
κι όχι το υπό της φυλλάδος κακώς σημειούμενον Σαββάτου προ των Φώτων, το οποίο είναι
της Ακολουθίας των
Αγίων Ερμολάου, Ερμίππου και Ερμοκράτους. 
Last edited:
Top