Ακολουθία του Αναγνώστου ήτοι Συλλειτουργικόν (διάφορες εκδόσεις από 1829 έως 1890)

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Έκδοση Βενετίας, 1862

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/c/5/8/metadata-212-0000094.tkl#


Το είχε αναφέρει και παλαιότερα ο π. Μάξιμος εδώ.

Είναι άραγε το παλαιότερο "Εγκόλπιο αναγνώστου" που γνωρίζουμε;

Φυλλομετρώντας το ηλεκτρονικά χθές στα γρήγορα παρατήρησα κάποιες σημαντικές διαφορές με το ευρέως χρησιμοποιούμενο εγκόλπιο αναγνώστου. Π.χ. τα αντίφωνα της Θείας Λειτουργίας, το "Πληρωθήτω", τους ψαλμούς του αντιδώρου και άλλα.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


«Ἀκολουθία τοῦ ἀναγνώστου ἤτοι Συλλειτουργικά» Βενετία 1549 (Ν. Τωμαδάκη Ἡ ἐν Ἰταλίᾳ ἔκδοσις ἑλληνικῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων στὸ Ἐπετηρὶς τῆς Ἑταιρίας βυζαντινῶν σπουδῶν τ. λζ' 1969-1970 σ. 17). «Βιβλίον λεγόμενον Ἀναγνωστικὸν...παρ' Ἐμμ. Γλυζωνίῳ 1596» (Θωμᾶ Παπαδοπούλου Βιβλιοθῆκες τοῦ ἁγίου ὄρους: Παλαιὰ ἑλληνικὰ ἔντυπα 2000), «Ἀκολουθία τοῦ άναγνώστου ἤ τοι τὰ Συλλειτουργικὰ» ἐκδ. 1635, 1760, 1764, 1767, 1777, 1780, 1785, 1787, 1797, 1811, 1862, «Λειτουργικὸν σύν Θεῷ ἁγίῳ» ἐκδ. 1714, 1777.
 
Last edited:
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ ΕΚΔΟΤΗ Ν. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΩ
1890

Από Google Books

http://analogion.com/forum/showthread.php?p=87649#post87649
Με αυτό το λειτουργικό βιβλίο, πιστεύω ότι <<ξεζουμίσαμε>> πραγματικά την Google, καθώς (και με χρήση proxy) εξάντλησα κάθε τίτλο με φίλτρο inauthor:"Orthodox Eastern Church".
 

Attachments

  • Sylleitourgikon_Ath_1890.pdf
    2.4 MB · Views: 283
Last edited:

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Με αυτό το λειτουργικό βιβλίο, πιστεύω ότι <<ξεζουμίσαμε>> πραγματικά την Google, καθώς (και με χρήση proxy) εξάντλησα κάθε τίτλο με φίλτρο inauthor:"Orthodox Eastern Church".

Εμμανουήλ, ένα ευχαριστώ είναι λίγο για την προσπάθεια αυτή και σε όλους όσους βοήθησαν. Να είστε καλά.
 
Top