Ακολουθία Επιταφίου Θρήνου Βουκουρέστι 2014

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#1
https://www.youtube.com/watch?v=lwHgrqDqp3E

Η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου από τον Πατριαρχικό Ναό Βουκουρεστίου στις 18/4/2014. Διάρκεια ακολουθίας 4 ώρες και 4 λεπτά! :eek:

Αξίζει να σχολιάσω τα εξής:

α) την ψαλμωδία του Επιταφίου Θρήνου στο προβλεπόμενο από το Tριώδιο σημείο (μετά τα Απολυτίκια).

β) την ψαλμωδία όλων των υπαρχόντων στο Ρουμανικό Τριώδιο εγκωμίων. Τα εγκώμια στη Ρουμανική είναι μεταφρασμένα "μετρικά" και όχι κατά λέξη, π.χ. Ω Τριάς Θεέ μου, Πατήρ Υιός και Πνεύμα, τους πάντας ημάς ελέησον και όχι ελέησον τον κόσμον διότι έτσι βγαίνει το μέτρο.

γ) την ψαλμωδία των εγκωμίων εναλλάξ από το χορό των κληρικών με προεξάρχοντα τον Πατριάρχη, τον βυζαντινό χορό και τον τετράφωνο χορό. Ο τετράφωνος χορός λέει και κάποιες αποκρίσεις σε αιτήσεις (στα ειρηνικά στην αρχή και στις δεήσεις στο τέλος), τα δε πολυφωνικά μέλη είναι εναρμονίσεις των βυζαντινών μελωδιών.

δ) τα σύντομα ευλογητάρια.

ε) Στο σημείο 3:40: 39 την ψαλμωδία του ιδιομέλου "Δεύτε μακαρίσωμεν Ιωσήφ τον αείμνηστον" το οποίο ψάλλεται κατά τη Σλαβονική και Ρουμανική εκδοχή του ΤΑΣ στο τέλος του Όρθρου του Μ. Σαββάτου, των πιστών ασπαζομένων τον Επιτάφιο. Το κείμενο του ιδιομέλου αυτού μοιάζει με το ιδιόμελο "Τον ήλιον κρύψαντα".

στ) τη συντομότατη απόλυση.
 
Last edited:
Top