Αγρυπνία την Κυριακή της Σαμαρείτιδος (13-05-2012) στη μονή Κορώνης, στην λίμνη Πλαστήρα.

#1
Αγρυπνία την Κυριακή της Σαμαρείτιδος (13-05-2012) στη μονή Κορώνης, στην λίμνη Πλαστήρα.
Το έβδομο εωθινό της α΄ ώρας και το δοξαστικό των αίνων μαζί με το θεοτόκιο με τους πατέρες της μονής.
 

Attachments

Top