Αγιορείτης γέρων Ιάκωβος Πρωτοψάλτης του Πρωτάτου

#1
Ψάλλει ο Αγιορείτης γέρων Ιάκωβος στην εκδήλωση όπου ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιεροψαλτών πραγματοποίησε Επετειακή Συνάντιση Εκκλησιαστικών Χορωδιών στις 13 Μαΐου 2015, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ετών από την καθιέρωση της Νέας Μεθόδου Αναλυτικής Σημειογραφίας και με τίτλο «ΠΟΛΥΤΡΟΠΩΣ ΟΜΟΤΡΟΠΟΙ ΤΗ ΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΟΥΜΕΝ».

Από ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ.

"Ο επιβλέπων επί την γην". Στίχος εκ των αργών Ανοιξανταρίων.

"Βασιλευ ουράνιε". Δαξαστικόν των αίνων της Πεντηκοστής, Πέτρου Φιλανθίδου.

"Άξιον εστίν". Κατά την παράδοσιν του Πρωτάτου Αγίου Όρους.
 
#2
Ψάλλει ο Μοναχός Ιάκωβος Αγιορείτης (Καρακαλλινός), Πρωτοψάλτης του Πρωτάτου.


Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου.
https://www.youtube.com/watch?v=XLvWSfc77r4Υπόδεξαι Βηθλεέμ
https://www.youtube.com/watch?v=0sHvLi_rQsMΗχητικό δείγμα από τον Παρακλητικό Κανόνα εις τους Αγίους Ενδόξους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες τους εν Σεβαστεία αθλήσαντας.
https://www.youtube.com/watch?v=Z819py81Xwo
 
Top