Αγιασματάριον & Αγιασματάριον το Μέγα

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Καί κάτι ἐνδιαφέρον γιά τούς ἱερεῖς σύμφωνα μέ τήν ἐδῶ προτροπή.

Ἁγιασματάριον τοῦ 1866, μέ τήν ἀκολουθία τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ κατά τήν τάξιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καί ἄλλες ἐνδιαφέρουσες εὐχές.

Τό κατεβάζετε ἀπό ἐδῶ.

Ἐπίσης:
Αγιασματάριον ήγουν Εκλογή εκ του Μεγάλου Ευχολογίου των χρησιμωτέρων, και αναγκαιοτέρων τοις Ιερεύσιν Ακολουθιών, και Ευχών, προς την των Χριστιανών ψυχικήν τε και σωματικήν θεραπείαν / Συλλεχθέντα μεν τα πάντα χάριν ευχερείας των Ιερέων. Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1804.
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/a/b/2/metadata-145-0000024.tkl

Ἀκόμη καί αὐτό:
Αγιασματάριον περιέχον την ακολουθίαν του μικρού αγιασμού : κατά την τάξιν του αγίου Όρους Άθω.Και τινάς ευχάς, τας χρησιμωτέρας τοις ιερεύσιν / Το πρώτον εκδοθέν υπό του ιερομανάχου Αβερκίου του πρώην Ρώσσου, νυν το δεύτερον υπό Σάββα Ιεομονάχου ___. Εν Αθήναις: [χ.ε.], 1890.
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/b/0/metadata-422-0000020.tkl
 
Last edited:
Αγιασματάριον το Μέγα

1803 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
1879 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΤΥΠΟΓΡ. Ο ΦΟΙΝΙΞ
1887 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
 

Attachments

  • 1803.PDF
    13.8 MB · Views: 142
  • 1887.zip
    24.3 MB · Views: 118
  • 1879.PDF
    17.6 MB · Views: 132
Last edited:
Top