Αβραάμ Εμμανουήλ: Μεγάλυνον ψυχή μου... Μυστήριον ξένον... Θεοφάνους Βατοπαιδινού.

Top