Ύμνοι Μεγάλης Εβδομάδος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΟΥΜΙΔΗΣ

Νικόλαος Χανουμίδης
Ύμνοι Μεγάλης Εβδομάδος 2013 από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Βεροίας.
 

Attachments

 • 01-''Ιδού ο Νυμφίος έρχεται...'' Απολυτίκιον σύντομον, εις ήχον Πλ.Δ΄ Γα.MP3
  4.4 MB · Views: 14
 • 02-''Τον νυμφώνα σου βλέπω...'' Εξαποστειλάριον, εις ήχον Γ΄.MP3
  3.4 MB · Views: 17
 • 03-''Δόξα...Κύριε ερχόμενος...'' Δοξαστικόν Αίνων Όρθρου Μεγ. Δευτέρας, εις ήχον Πλ.Α΄.MP3
  9.2 MB · Views: 11
 • 04-''Εν ταις λαμπρότησι...'' Στιχηρόν Ιδιόμελον Αίνων Όρθρου Μεγ. Τρίτης, εις ήχον Α΄.MP3
  4.3 MB · Views: 16
 • 05-''Ο τη ψυχής ραθυμία νυστάξας...'' Στιχηρόν Ιδιόμελον Αίνων Όρθρου Μεγ. Τρίτης, εις ήχον Β΄.MP3
  5.3 MB · Views: 13
 • 06-''Σε τον της Παρθένου...'' Στιχηρόν Ιδιόμελον Αίνων Όρθρου Μεγ. Τετάρτης, εις ήχον Α΄.MP3
  4.3 MB · Views: 15
 • 07-''Ότε η αμαρτωλός...'' Στιχηρόν Ιδιόμελον Αίνων Όρθρου Μεγ. Τετάρτης, εις ήχον Α΄.MP3
  5.3 MB · Views: 12
 • 08-''Δόξα...Η αμαρτωλός έδραμε...'' Δοξαστικόν Ιδιόμελον Αίνων Όρθρου Μεγ. Τετάρτης, εις ήχον Β΄.MP3
  4.9 MB · Views: 16
 • 09-''Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις...'' Δοξαστικόν Αποστίχων Όρθρου Μεγ. Τετάρτης, εις ήχον Πλ.Δ΄.MP3
  35.2 MB · Views: 26
 • 10-''Ότε οι ένδοξοι Μαθηταί...'' Απολυτίκιον σύντομον, εις ήχον Πλ.Δ΄ Γα.MP3
  3.8 MB · Views: 7
 • 11-Πασαπνοάρια & Αίνοι της Ακολουθίας των Αχράντων Παθών, εις ήχον Γ΄.MP3
  17.3 MB · Views: 13
 • 12-''Ήδη βάπτεται κάλαμος...'' Θεοτοκίον Αποστίχων Ακολουθίας των Αχράντων Παθών, εις ήχον Πλ.Δ΄.MP3
  14.2 MB · Views: 22
 • 13-''Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι...'' ΙΒ΄ Ευαγγελίου της Ακολουθίας των Αχράντων Παθών.MP3
  1.5 MB · Views: 5
 • 14-''Την σήμερον μυστικώς...'' Δοξαστικόν Ιδιόμελον Αίνων Όρθρου Μεγ. Σαββάτου, εις ήχον Πλ.Β΄.MP3
  6.7 MB · Views: 14
Top