Ύμνοι Μεγάλης Εβδομάδος από Εκδήλωση (3 Απριλίου 2015)

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
Από την συμμετοχή του Βυζαντινού Χορού Χανίων στην εκδήλωση που περιγράφεται εδώ.

Βυζαντινός Χορός Χανίων
Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Χανίων
Διευθύνει ο κ. Ιωάννης Καστρινάκης

 1. Της μετανοίας άνοιξόν μοι πύλας, Πεντηκοστάρια Τριωδίου, σε ήχο πλ. δ'
  μέλος Πέτρου Πελοποννησίου (απόδοση Ιωάννου Καστρινάκη)

 2. Νυν αι Δυνάμεις, Ύμνος αντί Χερουβικού εις την Προηγιασμένην, σε ήχο πλ. β'
  μέλος Πέτρου Πελοποννησίου (διασκευή Κωνσταντίνου Πρίγγου)

 3. Τον νυμφώνα Σου βλέπω, Εξαποστειλάριον της Ακολουθίας του Νυμφίου, σε ήχο γ'
  εκ της Πατριαρχικής παραδόσεως (καταγραφή Ιωάννου Καστρινάκη)

 4. Ήδη βάπτεται κάλαμος, εκ του Όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής, σε ήχο πλ. δ'
  μέλος ιακώβου Ναυπλιώτου (καταγραφή Κωνσταντίνου Πρίγγου)

 

Attachments

 • B1-TisMetanoias.mp3
  9.5 MB · Views: 12
 • B2-NynAiDynameis.mp3
  10.2 MB · Views: 16
 • B3-TonNymfonaSou.mp3
  3 MB · Views: 8
 • B4-HdhBaptetai.mp3
  9.1 MB · Views: 10
Top