Ύμνοι Κυριακής Τελώνου Και Φαρισαίου- Ασώτου 2013

" Ταις εξ έργων καυχήσεσι..." Ηχ.πλ δ -Δοξαστικόν Αίνων Κ.Τελώνου και Φαρισαίου: (Χ.Θεοδοσοπούλου)
" Πάτερ αγαθέ..." Ηχ.πλ β-Δοξαστικόν Αίνων Κ.Ασώτου (Χ.Θεοδοσοπούλου):
" Των γηγενών τις ήκουσε..." Θ Ωδή Αργή καταβασία Ηχ.πλ β (Χ.Θεοδοσοπούλου):
" Αλγος τω Αδάμ εχρημάτισε..." Δοξαστικόν Σαββάτου Απόκρεω- Ηχ.πλ β
(Α.Καραμάνη) :
" Ως ο άσωτος Υιός ήλθον.." Στιχηρό Αίνων Κ.Ασώτου -Ηχ.Δ (Χ.Θεοδοσοπούλου):
 

Attachments

 • Ταις εξ έργων καυχήσεσι..Κ.Τελώνου 2013.wma
  4 MB · Views: 29
 • Πάτερ αγαθέ Κ.Ασώτου 2013.wma
  4.3 MB · Views: 18
 • Των γηγενών.. Θ Ωδή Αργή Κ.Ασώτου 2013.wma
  1.5 MB · Views: 16
 • Αλγος τω Αδάμ..Σάββατο Δοξαστικόν Αίνων ηχ πλ β.wma
  2.6 MB · Views: 33
 • Ως ο άσωτος Υ.wma
  1.4 MB · Views: 9
Top