Ύμνοι Κυριακής Τελώνου Και Φαρισαίου- Ασώτου 2013

#1
" Ταις εξ έργων καυχήσεσι..." Ηχ.πλ δ -Δοξαστικόν Αίνων Κ.Τελώνου και Φαρισαίου: (Χ.Θεοδοσοπούλου)
" Πάτερ αγαθέ..." Ηχ.πλ β-Δοξαστικόν Αίνων Κ.Ασώτου (Χ.Θεοδοσοπούλου):
" Των γηγενών τις ήκουσε..." Θ Ωδή Αργή καταβασία Ηχ.πλ β (Χ.Θεοδοσοπούλου):
" Αλγος τω Αδάμ εχρημάτισε..." Δοξαστικόν Σαββάτου Απόκρεω- Ηχ.πλ β
(Α.Καραμάνη) :
" Ως ο άσωτος Υιός ήλθον.." Στιχηρό Αίνων Κ.Ασώτου -Ηχ.Δ (Χ.Θεοδοσοπούλου):
 

Attachments

Top