Ύμνοι Θείας Λειτουργίας-Επιλογές

Theodoros-ks

Παλαιό Μέλος
Παραθέτω σε ακρόαση επιλογές μαθημάτων Θείας Λειτουργίας
 

Attachments

 • 1-ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ-ΔΥΝΑΜΙΣ ΗΧΟΣ Α' ΠΑΛΑΣΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΝΙΤΣΑ.npr.mp3
  5.6 MB · Views: 124
 • 2-ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ ΗΧΟΣ ΠΛ.Α' .npr.mp3
  7.2 MB · Views: 85
 • 3-ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕΝ Α΄.npr.mp3
  1.9 MB · Views: 161
 • 4-ΑΓIOΣ Ο ΘΕΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΡΗΤΟΣ ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ.mp3
  5.4 MB · Views: 56
 • 5-ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕΝ ΔΕΥΤΕΡΟΠΡΩΤΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ.npr.mp3
  1.7 MB · Views: 43
 • 6-ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΔΕΥΤΕΡΟΠΡΩΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ.npr.mp3
  2.3 MB · Views: 72
 • 7-ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ-ΔΥΝΑΜΙΣ ΗΧΟΣ Γ' ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ.npr.mp3
  5.4 MB · Views: 63
 • 8-ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕΝ -ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΗΧΟΣ Γ' Χ''ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.npr.mp3
  4.1 MB · Views: 81
 • 9-ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ-ΔΥΝΑΜΙΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ' ΚΑΡΑΚΑΣΗ.npr.mp3
  5.4 MB · Views: 48

Theodoros-ks

Παλαιό Μέλος
Συνέχεια ύμνων θέιας Λειτουργίας διαφόρων μελωδών-μελοποιών
 

Attachments

 • 10-ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ-ΔΥΝΑΜΙΣ ΗΧΟΣ ΦΕΡΑΧΝΑΚ.npr.mp3
  7.3 MB · Views: 71
 • 11-ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕΝ -ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΗΧΟΣ Α'' Χ''ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.npr.mp3
  4.4 MB · Views: 65
 • 12-ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ-ΔΥΝΑΜΙΣ ΗΧΟΣ ΠΛ.Β' ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ.npr.mp3
  5.9 MB · Views: 164
 • 13-ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕΝ -ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΠΛ.Β- ΜΙΚΤΟΣ ΦΘΟΡΙΚΟΣ-ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ.npr.mp3
  4.2 MB · Views: 58
 • 14-ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ-ΔΥΝΑΜΙΣ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΠΡΙΓΓΟΥ.npr.mp3
  7.9 MB · Views: 62
 • 15-ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΠΛ. Α΄ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΣ-ΠΑΛΑΣΣΗ.npr.mp3
  3.7 MB · Views: 68
Last edited:
Top