Ύμνοι Β' ήχου (με Λειτουργικά του Β. Νικολαΐδη και Άξιον εστίν Γ. Καρακάση)

Μανώλης Παπαδάκης

Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Εξω Μουλιανών
#1
Β' ήχος (περιέχον τα Λειτουργικά του Β. Νικολαϊδη και το Άξιον Εστίν του Γ.Καρακάση Θ.Λειτουργία Παϊκοπουλου σελ.260)

 
Top