Ότε εξεδήμησας

#1
Ο Αθανάσιος Βουγιουκλής ψάλλει το δοξαστικό των αποστίχων του εσπερινού της κοιμήσεως της Θεοτόκου , Ότε εξεδήμησας...» , σε ήχο τέταρτο, από το δοξαστάριον του Κωνσταντίνου Πρίγγου.

 
Top