Όσιος Ιωσήφ ο Υμνογράφος

Ellazar

Ελευθερία
#1
Ενδιαφέρομαι για το υμνογραφικό έργο του Οσίου (σύνολο ή μέρος του) ή για πηγές στις οποίες μπορώ να το βρω.

Ευχαριστώ
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Καί στό· Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ἐκλογή Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ὑμνογραφίας, Ἔκδοσις (δευτέρα) Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», Ἀθῆναι, Νοέμβριος 1978, σσ. 386 κ.ἑ. καί ὅπου παραπέμπουν οἱ Πίνακες ἐν τῷ τέλει τοῦ βιβλίου.

ΥΓ. 1. Φαντάζομαι ἡ Ἐλευθερία νά μήν ψάχνει Μουσικά κείμενα...
ΥΓ. 2. Ἀναφορά στόν Ἰωσήφ τόν Ὑμνογράφο ἔχει γίνει ἐδῶ κι ἐδῶ.​
 

Ellazar

Ελευθερία
#4
Όχι Πάτερ, δεν ψάχνω Μουσικά κείμενα. Καθαρά το ποιητικό έργο του Αγίου. (Απλά δεν ήξερα πού να καταχωρήσω το θέμα.)
Ευλογείτε και Ευχαριστώ.
 
Last edited:

paganus

Παλαιόν μέλι
#6
ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ, Θ., Βυζαντινη Φιλολογία: τα πρόσωπα και τα κείμενα. Ηράκλειο, 2003. σ. 486-497

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, Ν., Βυζαντινή Υμνογραφία και ποίησις. Θεσσαλονίκη, Πουρναράς, 1993. σ. 168-170

Επίσης στο βιβλίο: ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ, Θ. Βυζαντινή Υμνογραφία, πανεπιστημιακές παραδόσεις. Ηράκλειο : 1997. σ. 170.
 

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
#7
Βλ. Μ. ΧΡΟΝΗ-ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ''Ἡ παρουσία τοῦ Τριαδικοῦ Τροπαρίου στοὺς ἀσματικοὺς κανόνες τοῦ Ἰωσὴφ Ὑμνογράφου'', ἐν Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τ. 37 (2005-2006), σ. 249-315
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#8
Συνέθεσε 466 κανόνες-στιχηρὰ-καθίσματα, 58 τριῴδια καὶ τετραῴδια, 13 μεμονωμένες σειρὲς στιχηρῶν προσομοίων καὶ 9 κοντάκια (Ε. Τωμαδάκη Ἰωσὴφ ὁ ὑμνογράφος 1971).
 

Attachments

Top