Όρθρος Κυριακής 25-10-2009

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#1
Το ΗΟΠ.
Τα Αναστάσιμα.
Οι Καταβασίες (σε σύντομο ειρμολογικό μέλος).
Δοξολογίες (σύντομες) Μανουήλ και μία άλλη σειρά με διαφορές στον τονισμό.
Τα των Μαρτύρων επισυνάπτονται.
Του χρόνου αν ζούμε, πρέπει να φτιαχτεί και η Ακουλουθία του Αγίου Δημητρίου, αλλά φέτος δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος.
 

Attachments

Top