Όρθρος Κυριακής 06-10-2013

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του όρθρου για την ερχόμενη Κυριακή της 6ης Οκτωβρίου 2013 τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τόσον εγώ όσο και τα μέλη που κάνουν χρήση, το Φίλτατο Μέλος το οποίο προ της αναρτήσεως με ενημέρωσε για τα απαιτούμενες διορθώσεις τις οποίες και έκανα, για την ελαχιστοποίηση των λαθών, και ευελπιστώ να γίνεται για όλες τις μελλοντικές αναρτήσεις μου.
Επισημαίνω πως είναι σε μέγεθος Β5 με μεγάλες γραμματοσειρές διότι προορίζεται για τάμπλετ μόνον, το οποίο και χρησιμοποιώ πλέον από τον Απρίλιο.
Φίλος με ενημέρωσε πως εκτυπώνει 4 σελίδες αυτού σε μία σελίδα Α4, και έτσι έχει μικρό κόστος διότι ο αριθμός των σελίδων μειώνεται δια 4, ( π.χ. 100 σελ. σε 13 φυλλα) και έτσι εξυπηρετείται.
Δοκίμασα και εγώ και με ικανοποίησε αρκετά.
Σχετικά με τον ήχο του Υπερευλογημένη και της Δοξολογίας, αυτήν την ταξη τηρούμε συνήθως, ενώ όταν έχουμε Αρχιερατική κ.α. τότε και εμείς τα ψάλλουμε σε ήχο Β΄ και στον ήχο της Κυριακής, επιλογή που είναι αυτονόητη βεβαίως και εκ περισσού επαναλαμβάνεται η διαφοροποίηση αυτή.
Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας καθώς και για την ανοχή σας.

Επίσης Επισυνάπτω το αρχείο και σε Μελωδό.
Ενημερωτικά ανοίγει μόνον σε αναβαθμισμένο Μελωδό, ο οποίος εξακολουθεί να αναβαθμίζεται συνεχώς. Νομίζω πως η υπ' αριθμ. 7 αναβάθμιση θα είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά λειτουργική, ενώ εν καιρώ θα γίνουν και άλλες.
 

Attachments

Last edited:
#2
Κυριε Βασιλη να σε ευχαριστησω για αλλη μια φορα και να σου στειλω χαιρετισματα απο εναν φιλο μου και Δασκαλο μου. Μου ειπε επισης οτι σε γνωριζει προσωπικα .
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
http://analogion.com/forum/showthread.php?p=179227&posted=1#post179227

Τοῦ Ἀποστόλου. Ἦχος δ'. Ἔδωκας σημείωσιν.​
5. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.
Ὥσπερ μαργαρίτην σε, ἐκ τοῦ βυθοῦ ἀνιμήσατο, τῆς τοῦ κόσμου συγχύσεως, Χριστὸς ὁ φιλάνθρωπος, διὰ σοῦ πλουτίσας, τοὺς ἠπορημένους, καὶ τῇ πενίᾳ τῶν δεινῶν, συγκεκραμένους Θωμᾶ Ἀπόστολε· διὸ σε μακαρίζομεν, καὶ τὴν πανέορτον Μνήμην σου, ἐν αἰνέσει δοξάζομεν, εὐσεβῶς σε γεραίροντες.
6. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.
Τὸ αὐτό.​
7. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ.
Ἰνδῶν κατελάμπρυνας, πᾶσαν τὴν γῆν ἱερώτατε, καὶ θεόπτα Ἀπόστολε· φωτίσας γὰρ ἅπαντας, υἱοὺς ἀπειργάσω, φωτὸς καὶ ἡμέρας, τούτους ἐν Πνεύματι σοφέ, εἰδωλικούς τε ναοὺς κατέρραξας, ἀνήγειρας δὲ χάριτι, Θεοῦ εἰς δόξαν καὶ αἴνεσιν, ἐκκλησίας Μακάριε, πρεσβευτὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
8. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα.
Χειρὶ φιλοπράγμονι, θείαν πλευρὰν ἐξηρεύνησας, καὶ τῶν ἥλων τὰ τραύματα, ἅπερ ὁ ἀθάνατος, δι' ἡμᾶς ὑπέστη, καὶ τὴν ἀπιστίαν, μεταβαλὼν χαρμονικῶς, εἰς εὐπιστίαν Θωμᾶ ἐβόησας· Σὺ εἶ Θεὸς καὶ Κύριος, καὶ σὲ δοξάζω φιλάνθρωπε, τὸν τοῖς πάθεσι βλύσαντα, τοῖς πιστοῖς τὴν ἀπάθειαν.
 
Top