Όρθρος - Θ. Λειτουργία Ήχος Γ΄ 10/11/2013

#1
Περιεχόμενα: αυτοσχέδιος κια συνάμα κατανυκτικότατος ν' ψαλμός σε ήχο Γ΄, χερουβικό και λειτουργικά Εμμ. Χ'μάρκου, άξιόν εστιν Μισαηλίδου. Καλή ακρόαση.
 

Attachments

Top