[Ερώτηση] Όρθρος Δευτέρας μετά την Κυριακή της Σαμαρείτιδος (3 Μαίου 2010)

#1
Καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη.
Θα μπορούσε κάποιος να μου υποδείξει την τυπική διάταξη που αναφέρεται στις 3 Μαίου;
Θα τελέσουμε μια Θεία Λειτουργία εκπληρώνοντας ένα τάμα και δέ γνωρίζω τι πρέπει να χρησιμοποιήσω για την ακολουθία του Όρθρου δηλ. Πεντηκοστάριο ή Μηνιαίο. Αν γνωρίζει κάποιος και έχει την καλοσύνη τον παρακάλω θερμά να μου υποδείξει την τυπική διάταξη του Όρθρου της 3 Μαίου.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Θά χρησιμοποιήσεις καί Πεντηκοστάριο καί Μηναῖο.
Πεντηκοστάριο ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΩΪ) γιά τά καθίσματα, τούς αἴνους καί τά ἀπόστιχα τῶν αἴνων καί ἀπό ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ γιά τό ἀπολυτίκιο Μεσούσης τῆς ἑορτῆς (δίς), τόν α΄ κανόνα, τό μεσῴδιο κάθισμα ὡς Δόξα... Καὶ νῦν ... καί τό κοντάκιον πρό τοῦ συναξαρίου.
Μηναῖο γιά τόν κανόνα τῶν ἁγίων (ὡς 2ο), μεσῴδιο κάθισμα, συναξάρι.

 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Θα μπορούσε κάποιος να μου υποδείξει την τυπική διάταξη που αναφέρεται στις 3 Μαίου;
Συμπιπτούσης καί τῆς μνήμης τῶν ἁγίων Τιμοθέου καί Μαύρας μαρτύρων καί ὑπαρχούσης ἀκολουθίας (ἐν Ψαλτολογίῳ ἐδῶ· ἐμεῖς στό ναό ἔχουμε τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης -1967-) δυνάμεθα νά ἀκολουθήσωμεν διάταξιν ἑορτάσιμον ἤ ἡμιεορτάσιμον.
Ἐμεῖς τιμῶμεν τήν μνήμην αὐτῶν, ἔχομεν μεγάλην εἰκόνα καί συντρέχουν καί ἄλλοι λόγοι. Γιά μᾶς συνέταξα τήν τυπικήν διάταξιν πού ἐπισυνάπτω, ἡμιεορτάσιμον ὅμως, ἄνευ ἀναγνωσμάτων καί λιτῆς στόν ἑσπερινόν, ἄνευ πολυελέου καί τάξεως εὐαγγελίου στόν ὄρθρον, καί μέ τά ἀναγνώσματα τῆς ἡμέρας. Οἱ τιμῶντες μετά πλήρους ἀκολουθίας, προσθέτουν τά ἀνάλογα.
 

Attachments

Top