[Ερώτηση] Ήχος του κοινωνικού.

Λάτρης Β.Μ.

Παράφωνος ερασιτέχνης!
#1
Γνωρίζει κανείς αν είναι παγιωμένος ο ήχος της ψαλμώδησης κάποιων κοινωνικών, όπως για παράδειγμα της Μεταμορφώσεως σε άγια, της Δευτέρας του Αγ. Πνεύματος σε πρώτο, αλλά και κάποιων άλλων κοινωνικών σε δεδομένους ήχους, καθόσον έτσι φαίνεται στους παλιούς και σε νέους υμνωδούς; Αν δηλαδή κάποιος γράψει κάποια από αυτά τα κοινωνικά και σε άλλους ήχους είναι απορριπτέο; Έχει κάποια βάση η παγίωση σε συγκεκριμένο ήχο κάποιων κοινωνικών;
(Εξαιρώ το κοινωνικό της Πεντηκοστής σε βαρύ)
Σας ευχαριστώ.
 
Top