Έναρξις ακολουθιών περιόδου Πεντηκοσταρίου

E

emakris

Guest
#1
Αγαπητοί φίλοι, Χριστός ανέστη!
Επειδή κάθε χρονιά μπερδεύομαι με το ζήτημα του τύπου ενάρξεως των ακολουθιών Εσπερινού, Όρθρου και Θ. Λειτουργίας την περίοδο του Πάσχα, έφτιαξα τον παρακάτω "τυφλοσούρτη" για βοήθεια. Οι ειδικοί στο τυπικό ας κάνουν τις διορθώσεις τους.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Γιατί;

[εἴθισται οἱ χοροὶ νὰ ψάλλουν τὸ
ἀκροτελεύτιον «ζωὴν χαρισάμενος»]
Ἐπιβάλλεται, ὥστε νά δύναται ὁ ἱερεύς νά ἀρχίζει πάλιν, καί μετά τό γ΄ νά λέει τό α΄ στίχο.

Ἐπειδή εἶστε ἐπιστήμων καί ἐρευνητής, θά βλέπετε στά ἀρχαῖα τυπικά καί στά μουσικά βιβλία, ὅτι τό «Χριστός ἀνέστη» ἐψάλλετο τρισκαιδεκάκις συνολικῶς, ἤτοι ἑξάκις πρό τῶν στίχων, ἐναλλάξ ὑπό χοροῦ ἱερέων καί χοροῦ ψαλτῶν. Σ᾿ αὐτή τήν περίπτωση δέν χρειάζεται νά λαμβάνει ὁ χορός τῶν ψαλτῶν τήν κατάληξη.


 
E

emakris

Guest
#3
Χριστός ανέστη, π. Μάξιμε!
Με αφορμή τις εύστοχες παρατηρήσεις σας, θα ήθελα να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση. Στην εκκλησία προσπαθώ να εφαρμόζω, κατά το δυνατόν πιστά, την επικρατήσασα τάξη (με βάση το ΤΜΕ και το "άγραφο" πατριαρχικό τυπικό), χωρίς να την εμπλουτίζω με στοιχεία από την έρευνα, τη δική μου ή άλλων. Σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι αυτό είναι απαραίτητα κακό. Απλώς, εκφράζω την προσωπική μου στάση.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Χριστός ανέστη, π. Μάξιμε!
Με αφορμή τις εύστοχες παρατηρήσεις σας, θα ήθελα να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση. Στην εκκλησία προσπαθώ να εφαρμόζω, κατά το δυνατόν πιστά, την επικρατήσασα τάξη (με βάση το ΤΜΕ και το "άγραφο" πατριαρχικό τυπικό), χωρίς να την εμπλουτίζω με στοιχεία από την έρευνα, τη δική μου ή άλλων. Σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι αυτό είναι απαραίτητα κακό. Απλώς, εκφράζω την προσωπική μου στάση.
Ἀληθῶς ἀνέστη!
Δέν διαφωνῶ.
Ἴσως δέν ἔγινα κατανοητός...
Μνημόνευσα τήν περίπτωση τῶν ἕξ, ὅπου δέν χρειάζεται ὁ χορός νά λαμβάνει τό ἀκροτελεύτιον.
Κατά τήν ἰσχύουσα τάξη, δέν «εἴθισται», ἀλλά προβλέπεται.


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#5


Κατὰ τὴν ψαλμωδία τοῦ «Χριστὸς ἀνέστη...», ὅταν ὁ χορὸς παίρνει τὴν κατάληξη, αὐτὴ εἶναι: «καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος» (Πεντηκοστάριον, ΤΑΣ κεφ. μf’ , Dmitrievskij τ. 3 σ. 64, τυπικὸ Ρήγα σ. 826).

Στὴν ἔναρξη τοῦ ὄρθρου δὲν λέγεται «Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε...» (ΤΜΕ σ. 17).
 
E

emakris

Guest
#6

Κατὰ τὴν ψαλμωδία τοῦ «Χριστὸς ἀνέστη...», ὅταν ὁ χορὸς παίρνει τὴν κατάληξη, αὐτὴ εἶναι: «καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος» (Πεντηκοστάριον, ΤΑΣ κεφ. μf’ , Dmitrievskij τ. 3 σ. 64, τυπικὸ Ρήγα σ. 826).
Ιδού γιατί έγραψα "εἴθισται"!


Στὴν ἔναρξη τοῦ ὄρθρου δὲν λέγεται «Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε...» (ΤΜΕ σ. 17).
Αυτό, ως γνωστόν, έχει επικρατήσει επειδή δεν τελείται Μεσονυκτικό. Εντάξει, εάν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ακριβολόγοι, η σχετική σημείωσή μου θα έπρεπε να αναφέρεται στην έναρξη του Μεσονυκτικού και όχι του Όρθρου... Οι περισσότεροι συνάδελφοι, ωστόσο, το αντιλαμβάνονται ως μέρος του Όρθρου.
 

Γιώργος Πυργάκης

Γιώργος Πυργάκης
#7
Μιας και η συζήτηση αφορά το "Χριστός ανέστη...", να πω πως ο ιερέας της ενορίας που είμαι όταν λέει το "Δόξα..."συνεχίζει κατευθείαν στο "Και νυν..." :(χωρίς να μας αφήνει χρόνο να πούμε το "Χριστός ανέστη...". Η απάντησή του, όταν του το επεσήμανα απόψε (θεωρώντας ότι το είχε μπερδέψει με το "Κατευθυνθήτω..." στην προηγιασμένη) ήταν: "Το ξέρω αλλά το κάνω για εξοικονόμηση χρόνου".
Τόσο πολύ χρόνο εξοικονομεί από ένα "Χριστός ανέστη..." που αν μας αφήσει και το πούμε θα τελειώσουμε μισή ώρα αργότερα:rolleyes::rolleyes::rolleyes:.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8
Κατὰ τὴν ψαλμωδία τοῦ «Χριστὸς ἀνέστη...», ὅταν ὁ χορὸς παίρνει τὴν κατάληξη, αὐτὴ εἶναι: «καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος» (Πεντηκοστάριον, ΤΑΣ κεφ. μf’ , Dmitrievskij τ. 3 σ. 64, τυπικὸ Ρήγα σ. 826).
Εἶναι σαφής ὁ κ. Μακρῆς σ᾿ αὐτό, ἀφορῶν στό τελευταῖον.

Στὴν ἔναρξη τοῦ ὄρθρου δὲν λέγεται «Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε...» (ΤΜΕ σ. 17).
Ἴσως δέν πρόσεξες τήν ἐξαίρεση, Μανόλη, πού σημειώνει ὁ κ. Μακρῆς.

 
Last edited:

dimitris

Παλαιό Μέλος
#9
,"Το ξέρω αλλά το κάνω για εξοικονόμηση χρόνου".
Τόσο πολύ χρόνο εξοικονομεί από ένα "Χριστός ανέστη..." που αν μας αφήσει και το πούμε θα τελειώσουμε μισή ώρα αργότερα:rolleyes::rolleyes::rolleyes:.
Χρόνια σου πολλά αγαπητέ Γιώργο.
Δε βαριέσαι αδελφέ, δεν θα καλέσουμε και το ΔΝΤ για "εξοικονόμηση" χρόνου.:D
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#10

Γιά τήν ἔναρξη τῶν ἄλλων ἀκολουθιῶν (ἐκτός ἑσπερινοῦ, ὄρθρου καί θ. λειτουργίας) μετά τήν Διακαινήσιμο Ἑβδομάδα, ἐπειδή ρωτηθήκαμε (καί συγκεκριμένα γιά τό μετά τό τρισάγιον Δεῦτε προσκυνήσωμεν), ἐπισυνάπτω ἐκ τοῦ ΤΓΡ καί ΣΤ.

 

Attachments

#11
Για να ανακατέψω λίγο...

Σε περίπτωση που ειπωθεί η Βασιλική ακολουθία από την αρχή της (Ἐπακούσαι σου), παραλείπεται το «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» και τα υπόλοιπα ως έχουν;
Σε περίπτωση όμως που δεν γίνεται μεσονυκτικό και θέλουμε να κάνουμε έναρξη, παραλείπεται το «Βασιλεῦ οὐράνιε» και το «Ἅγιος ὁ Θεός» και συνεχίζουμε με το «Δόξα Πατρὶ» της έναρξης και τα υπόλοιπα ως έχουν (με Ἐπακούσαι σου);
 

Attachments

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#12


Ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τοῦ Ἀντίπασχα (Θωμᾶ) ἐπανέρχεται τὸ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν...» στὸν ἑσπερινό (τυπικὸ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 256, χφφ. Σινὰ 1096 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. ἔκδ. Dmitrievskij τ. 3 σ. 65, 1097 Σιναϊτικὸ τυπικὸ τοῦ ἔτους 1214 φ. 55r, τυπικὸ Μήλι τοῦ ἔτους 1292 (Dmitrievskij τ. 1 σ. 888)) μετὰ τό «Χριστὸς ἀνέστη...» γ’. Τὰ παλαιὰ τυπικὰ δὲν παραλείπουν τὸ ἀρχικὸ τρισάγιο ἤ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν...» τῶν ἄλλων ἀκολουθιῶν (βλ. ΤΑΣ Δευτέρα τοῦ Ἀντίπασχα).

 
Top